Hovedside

From Farmasihistorie
(Redirected from Main Page)
Jump to navigation Jump to search
Velkommen til Farmasihistorie

her er 148 artikler og 114 bilder.

Adfarmasihistorie.jpg
Farmasihistorie
Hygeabeger.jpg
Apotek
Planter 2.jpg
Planter
Standglass Løveapoteket.jpg
Legemidler
Asclepius staff.jpeg
Medisinhistorie


Dette er en fagwiki for farmasihistorie der ønsket er å samle fagstoff som kan være til glede for alle. Det blir forsøkt å kvalitetsikre all informasjon så godt som mulig ved hjelp av kilder og kildekritikk. Dette nettstedet er ikke kommersielt eller ervervsmessig. Ønsket er å formidle kunnskap både kritisk og vitenskapelig. Fagwikien er ikke et allmennopplysende leksikon. Innhold her er lisensiert under Commons by-nc-sa, og kan dermed ikke brukes kommersielt.

Faglig ansvarlig er

Bjarne Thune som er utdannet farmasøyt og har vært apoteker i en årrekke.

Nina Aldin Thune som er utdannet kunsthistoriker med kulturvern og sosiologi i fagkretsen. Hun har også en apotekteknikerutdanning og har jobbet i apotek.

Om innholdet

Farmasihistorie ble påbegynt i 2004. Vi har brukt et webhotell inntil høsten 2023, men da mistet vi tilgang til våre data på grunn av et dødsfall i ledelsen av webhotellet.

Mye av innholdet finnes på Webarkiv. Det er mulig å søke etter artikler der, men det er ikke alt som er bevart.

Vi har også en nyhetside: Farmasihistorie og en Facebookside

Fagwikien inneholder artikler som har tilknytning til farmasihistorie, farmasi, medisinhistorie og de emner som naturlig hører inn blant annet farmakognosi og botanikk. Fagwikien har ingen økonomisk støtte og alt arbeid er frivillig innsats ut fra et ønske om faglig formidling.

Innholdet speiler skribentenes faglige ståsted og interesser. Derfor er ikke alle deler av emnene like godt dekket. Ønsket er at dette skal bli bedre over tid. En stor del av billedmateriale er forfatternes egne bilder. Artikler skrives på både bokmål og nynorsk, men programvaren er på bokmål.

Artiklene er bygget på relevant faglitteratur og eventuelt relevante eksterne lenker. Vi er sparsomme med referanser da vi ønsker at artiklene skal være lettleste. I de aller fleste tilfellene vil litteraturen være listet på portalene eller i artiklene.


Vi vil i tiden fremover arbeide for å legge så mye som mulig inn i denne fagwikien.


Løveapoteket i Bergen

Annet

Logo ISHP.jpg

Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap, The International Society for the History of Pharmacy

ble grunnlagt i 1926. Selskapet holder kongresser hvert annet år.

I 2024 er kongressen i Beograd 4-7 september

Tidligere kongresser
  • 2005 Edinburgh, Great Britain
  • 2007 Sevilla, Spania
  • 2009 Vienna, Østerrike
  • 2011 Berlin, Tyskland
  • 2013 Paris, Frankrike
  • 2015 Istanbul, Tyrkia
  • 2017 Warszawa, Polen
  • 2019 Washington, USA
  • 2022 Milano, Italia