User:Nina

From Farmasihistorie
Jump to navigation Jump to search
Nina
Nina.JPG
Navn:  Nina Aldin Thune
Bor: Bergen
Nettside:  Kopi brukerside Kunsthistorie
Jobb:  Farmasihistoriker og KunsthistorikerJeg heter Nina Aldin Thune og er Cand. philol. med fagene: Kulturvern/kulturformidling, sosiologi og hovedfag i kunsthistorie og bor i Bergen. Cand. mag graden er fra Universitet i Bergen og hovedfaget som førte til Cand. philol. er fra Universitet i Oslo.

Jeg har startet Kunsthistorie.com og Farmasihistorie.com som begge har hatt fagwikier. Høsten 2023 mistet vi våre data som lå på et webhotell fordi eieren døde brått. Noe av innholdet legger på WebArkiv, men dessverre ikke alt.

Kunsthistoriker

Som kunsthistoriker er jeg mest opptatt av middelalder, og bysantinsk kunst og arkitektur fra alle perioder. Hovedoppgaven min er om apotek og apotekikonografi samt utviklingen som fant sted da lovverket gjorde det mulig å opprette apotekkjeder. I 2010 hadde jeg et innlegg på Det 22. Nordiske Ikonografiske Symposium om Apotekets dyreverden. I 2012 på Det 23. Nordiske Ikonografiske symposium var mitt innlegg om Sykdom, død og helbredelsens ikonografi.

Farmasihistorie

Jeg har arbeidet med farmasihistorie og skreven noen artikler om emnet. Min hovedinteresse ligger i skjæringspunktet mellom farmasihistorie og kunsthistorie. I min hovedoppgave arbeidet jeg med ikonografiske problem knyttet til apotek. Jeg har også holdt en del innlegge på kongresser og er medlem av Norsk Farmasihistorisk Selskap. Jeg har arbeidet med å lage er farmasihistorisk vindu ved Apoteket St.Georg i Oslo som ble tatt vekk i 2010 etter at apoteket hadde fått nye eiere. Jeg har holdt innlegg på en rekke farmasihistoriske kongresser, blant annet for Britiske farmasihistorikere i 2012 Windows in Canterbury Cathedral. Under farmasidagene i Oslo i 2012 holdt jeg foredraget Mirakelmedisin fra katedralen i Cantherbury. I 2017 ble jeg medlem i Det Internasjonale Farmasihistoriske Akademi

Sider

Annet

Verktøy

{{Filinformasjon
|beskrivelse   = 
|tagg      =
|kilde      = 
|dato      = 
|opphavsperson  = 
|lisens     = 
|andre versjoner = 
}}

Se:Farmasihistorie:Opplasting av bilder