Farmasihistorie:About

From Farmasihistorie
Jump to navigation Jump to search

Velkommen til Farmasihistorie.com. - et norsk farmasihistorisk nettsted. Nettstedet består av en fagwiki som er kunnskapsdelen Farmasihistorie.com.

I fagwikien er ønsket å samle fagstoff som kan være til glede for alle. Det blir forsøkt å kvalitetsikre all informasjon på dette nettstedet så godt som mulig. Et viktig virkemiddel er kilder og kildekritikk.

Dette nettstedet er ikke kommersielt eller ervervsmessig. Ønsket er å formidle kunnskap både kritisk og vitenskapelig. Nettstedet er ikke et allmennopplysende leksikon. Innhold her 'kan ikke brukes kommersielt1, og her brukes en Creativ Commons by-nc-sa lisens.

Vi har også en Nyhetside: Farmasihistorie

Se også

By-nc-sa.png This photo is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.

Bilde kopieres, distribueres og/eller modifiseres under retningslinjene som beskrevet i Creative Commons Attribution ShareAlike Du kan gjenbruke og modifisere bildet så lenge du krediterer opphavspersonen, ikke bruker det kommersielt og beholder lisensen.