Fagwiki

From Farmasihistorie
Jump to navigation Jump to search

Fagwiki er en term som brukes for å beskrive en wiki som er fagspesifikk og som har mekanismer, metoder og regler for å understøtte en faglig holdbar artikkelproduksjon. Fagwikien inneholder spesielle fagområder og har store krav til bruk av kilder og kvalitetskontroll. Fagwikien har som regel en gruppe brukere med fagbakgrunn som utøver denne kontrollen med innholdet. Fagvikien er også skrevet ut fra de aktuelle fag eller fagområders perspektiv. Den skal være kritisk vitenskapelig og ikke med en populærvitenskapelig vinkling.

Forskjeller

Det er noen forskjeller mellom en encyklopedi og en fagwiki:

  1. En encyklopedi skal være et allment oppslagsverk der all informasjon skal være universell. Det gjør at en måte å skrive om et emne på som passer innen et fagfelt kan virke snever. Men for fagområder kan encyklopedien være for omfattende og lite fagspesifikk.
  2. Fagwikien kan fokusere på det som er viktig innen det bestemte faget ut fra fagmiljø og fagperspektiv.
  3. En encyklopedi er som oftest en tertiærkilde og vil aldri støtte seg på primærkilder. En fagwiki bør helst bruke : primærkilder og sekundærkilder og kan tilføre tolkinger og analyser på en kritisk vitenskapelig måte.
  4. Original forskning kan publiseres om den bygger på gode kilder og er av en slik art at dette ville kunne publiseres på andre måter innen fagfeltet. Det er også en forutsetning at bidragene på en slik artikkel er skrevet av en bruker som kan identifiseres, gjerne ut fra en brukerside som er knyttet til brukernavnet. Brukerens bidrag viser i artikkelens historikk.
  5. De som har den faglige kontrollen med fagwikien kan fjerne artikler om de mener at de ikke holder faglige mål eller går på tvers med fagwikiens intensjoner.
  6. I en fagwiki brukes interne lenker, hyperlenker, for å utdype det faglige innholdet og sparsomt. Det blir lenket til relevante begrep som faller innenfor fagets rammer. En encyklopedi har en større bruk av internlenker da den dekker flere fagområder.