Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap

From Farmasihistorie
Jump to navigation Jump to search

Det Internasjonale Farmasihistoriske Selska, The International Society for the History of Pharmacy, ble stiftet i 1926 for internasjonalt å ivareta Farmasihistoriske interesser uten kommersielle interesser.

Selskapet har tre offisielle navn: ISHP: International Society for the History of Pharmacy IGGP: Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie SIHP: Societé Internationale d’Histoire de la Pharmacie

Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap har kongresser hvert annet år. Her har medlemmer anledning til å holde korte innlegg og presentere postere. Neste kongress vil bli i Beograd i Serbia 4-7 september 2024

Historie

n 1926 i Hall (i Tyrol, Østerrike) initierte Ludwig Winkler, en velkjent østerriksk personlighet i farmasihistorien, grunnleggelsen av det såkalte 'Society for the History of Pharmacy'. Helt fra begynnelsen hadde foreningen internasjonale støttespillere og hadde som mål å tiltrekke seg kolleger fra forskjellige land som medlemmer, selv om det offisielle navnet på foreningen ennå ikke inneholdt ordet 'internasjonal'.

Ved slutten av det første året hadde 427 kolleger fra sytten land sluttet seg til det nye samfunnet. Samme år, 1927, ble foreningens første generalforsamling holdt i Nürnberg, Tyskland. Winkler gikk inderlig inn for internasjonaliseringens fremgang, men bare tysk ble tillatt som offisielt språk, en situasjon som absolutt bremset samfunnenes internasjonale oppfatning, anerkjennelse og aksept.

I 1929 fant det andre møtet sted i Berlin, Tyskland, hvor foreningen ble formelt registrert. Påfølgende generalforsamlinger ble holdt i Wien, Østerrike (1931); Basel, Sveits (1934); Stuttgart, Tyskland (1936); og München, Tyskland (1938). Først på møtet i Basel i 1934 ble andre språk enn tysk akseptert. Møtene ga ikke bare en plattform for diskusjoner, men ga også medlemmene muligheten til å presentere resultatene av sine siste undersøkelser for det vitenskapelige miljøet.

Den andre verdenskrig avbrøt plutselig foreningens aktiviteter, og i 1945 ble foreningen endelig avregistrert. Med godkjenning av den britiske okkupasjonsmakten ble "Society for the History of Pharmacy" reetablert i Schleswig-Holstein, Tyskland, 11. september 1947. To år senere ble selskapets navn endret til 'International Society for the History of Pharmacy'. Det første møtet etter krigen fant sted i Hamburg-Harburg, Tyskland, i 1949.

Tysk forble det dominerende kongressspråket i noen år, men på slutten av 1950-tallet ble forelesningene ofte presentert på andre språk som fransk, engelsk og italiensk, eller til og med på vertslandets tunge. I dag, for å lette kommunikasjonen mellom kongressdeltakere, er de aksepterte språkene begrenset til engelsk, fransk og tysk. Frem til i dag holdes foreningens generalforsamlinger under de internasjonale kongressene (se nedenfor 'The Congresses of the International Society for the History of Pharmacy 1927-2015').

På 1990-tallet startet medlemmene av International Society en diskusjon om foreningens vedtekter, og i 2001 ble nye statutter godkjent. International Society for the History of Pharmacy representerer nå en ideell organisasjon som tilbyr medlemskap til alle som er dedikert til farmasihistorien som anerkjenner vedtektenes artikler og fremmer samfunnets mål. I følge statuttene er de ordinære medlemmene av ISHP de nasjonale foreningene for farmasis historie. Personer som er medlemmer av nasjonale samfunn som har sluttet seg til ISHP, er selv ISHP-medlemmer. Hvert nasjonalt samfunn sender delegater til ISHPs utvidede eksekutivkomité for å representere deres nasjonale interesser der. En annen mulighet for å bli medlem av International Society er ved å bli et individuelt medlem. Denne typen medlemskap gjelder for alle individer som ikke er medlemmer av nasjonale samfunn.

Kongresser

1927 Nuremberg, Tyskland

1929 Berlin, Tyskland

1931 Wien, Østerrike

1934 Basel, Sveits

1936 Stuttgart, Tyskland

1938 Munich, Tyskland

1949 Hamburg-Harburg, Tyskland

1950 Rothenburg ob der Tauber, Tyskland

1951 Salzburg, Østerrike

1954 Rome, Italia

1956 Lucerne , Sveits

1957 Heidelberg, Tyskland

1958 Padua-Venice, Italia

1959 Dubrovnik, Yugoslavia

1961 Innsbruck, Østerrike

1963 Rotterdam, Nederland

1965 London, Great Britain

1967 Athens, Hellas

1969 Luxembourg, Luxembourg

1971 Prague, Czechoslovakia

1973 Paris, Frankrike

1975 Bremen, Tyskland

1977 Innsbruck, Østerrike

1979 Basel-Lausanne, Sveits

1981 Budapest, Ungaren

1983 Washington D.C., USA

1985 Granada, Spania

1987 Oslo, Norge

1989 Athens, Hellas

1991 Prague, Czechoslovakia

1993 Heidelberg, Tyskland

1995 Paris, Frankrike

1997 Stockholm, Sverige

1999 Florence, Italia

2001 Lucerne, Sveits

2003 Sinaia, Romania

2005 Edinburgh, Great Britain

2007 Sevilla, Spania

2009 Vienna, Østerrike

2011 Berlin, Tyskland

2013 Paris, Frankrike

2015 Istanbul, Tyrkia

2017 Warszawa, Polen

2019 Washington, USA

2022 Milano, Italia

Eksterne lenker