Fredrik Arnesen

From Farmasihistorie
Jump to navigation Jump to search

Fredrik Arnesen [født 1879 død 1963) var en norsk arkitekt

Han hadde utdanning fra Den konglige Tegneskole og foretok diverse reiser og utenlandsopphold bl.a. til Tyskland, Sverige, Danmark,Østerrike og England.

Liv og virke

Han begynte sin praksis hos arkitekt Z.M. Kielland før han opprettet et arkitektkontor sammen med Arthur Darre Kaarbø. De to arkitektene utførte alle sine arbeider i fellesskap. Arnesen og Darre Kaarbø var blant de arkitektene som fikk de fleste og største byggeoppgave i Bergen i tidsrommet 1910-40. De har oppført en rekke fremtredende forretningsgårder og hoteller i byens sentrum, dessuten boligkomplekser for Bergen Kommune og villaer/småhus i byens utkant.

Også andre steder i Norge har de hatt byggeoppgaver, som f.eks. i Svolvær og Harstad. En av årsakene til at nettopp disse arkitektene fikk mange oppdrag, var at de hadde evnen til å utforme gode og praktiske planløsninger. Deres materialbehandling og detaljutforming er meget karakteristisk for de forskjellige stilperioder frem til den annen verdenskrig. Deres første store byggeoppdrag, BDS kontorbygg (1911) har barokke stiltrekk. Her ble granitt brukt i grunnmuren, på hjørne, som vindusomramminger, osv. Noen år senere, i Bergens Privatbank, ble hele fasaden utført i huggen granitt, med gedigne bygningsdetaljer. Et fremtredende trekk ved denne bygning og de fleste andre av Arnesen og Darre Kaarbøs bygg, er at det er lagt stor vekt på detaljene kvalitet og den håndverkmessige utførelse. Arkitektene stod selv for tegning av hver enkelt detalj, fra de mange dekorative elementer i inngangsportal til små glasskilt inne i ekspedisjonshallen. Hygeas bygg i Olav Kyrresgt. og Vernøe og Gulbrandsen på Torvalmenningen (1925-26) er bygd i streng klassisime med mange fine detaljer. Første etasje er utført i kleberstein, likeledes hovedgesimsen, gulvene er dekket med skifer, beslagene er av bronse, treverk av mahogni og eik osv.

I Nøstehjørnet fra 1937 er det funksjonalismens formspråk som kommer til uttrykk. Bygningen er oppført i jernbetong med glatte veggflater og vinduer uten omramming. Bygningen og dens detaljutforming er laget ut fra enkle geometriske figurer, rektangel, kvadrat og sirkel. Arkitektene fikk Houens fonds premie 1929 for Grand Hotel Terminus. De har også tegnet Svaneapoteket i Bergen

Litteratur

  • Lexau, Siri Skjold; «Arkitekter i grenseland Kontoret Arnesen & Darre Kaarbø», Kunst og kultur 01/2010