Yngve Torud

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Yngve Torud på Svaneapoteket i Oslo 1999
Foto: Nancy Bundt
Yngve Torud ved generalforsamlingen i Norsk Farmasihistorisk Selskap i 2016
Foto: Nina Aldin Thune
Yngve Torud under farmasidagene 2007
Foto: Nina Aldin Thune

Yngve Torud, født 30. januar 1940, død 12. januar 2017 , var apoteker og tidligere professor i farmasi ved Farmasøytisk institutt i Oslo. Han var en ledende skikkelse innen farmasihistorie både nasjonalt og internasjonalt og en dyktig formidler både muntlig og skriftlig.

Liv og virke

Yngve Torud tok Examen artium ved Lillestrøm Gymnas og befalskole ved Haakonsvern. Han ble Cand.pharm ved Farmasøytisk institutt i Oslo i 1965. Han ble provisor ved Lillestrøm apotek og senere Vitenskapelig assistent ved avdeling A og sensor i praktisk farmasi ved Farmasøytisk institutt. Han begynte å jobbe i Norges Apotekerforening og ble der teknisk direktør.

I 1988 ble Torud apoteker ved Svaneapotheket i Oslo, og i 1993 fikk dette apoteket Apoteket Nordstjerne i Oslo som fillial. Yngve Torud har også vært professor ved Farmasøytisk institutt UiO og i tillegg undervist ved Høyskolen i Oslo og Universitetet i Bergen.

Han har vært president for The International Society for the History of Pharmacy og leder av Norsk Farmasihistorisk Selskap. Han var også medlem avInternational Academy of the History of Pharmacy.

Torud var aktiv i Komiteen for farmasøytisk etterutdanning. Han har vært formann i studentforeningen Veneficus og Formann for Oslo krets av NFF.

I 1995 var han fast med som apoteker i Nrks serie Antikviter og snurrepiperier. Han var også lede for kulturkomiteen ved 400-års jubileet for Svaneapoteket i Bergen og norsk farmasi i Bergen samme år. Torud har skrevet og vært redaktør for en rekke bøker og artikler om blant annet samfunnsfarmasi og farmasihistorie.

Han var aktivt medlem i Guldbergs akademiske kor og spesielt interessert i romantisk mannskorsang.

Utmerkelser

  • Det giftige kors 1999.
  • Den gyldne slanges orden, Veneficus 1987
  • Øwres gullmedalje, trolig 1985.
  • Medaille de la Ville de Paris, 32X Congres Internationale de la Histoire de la Pharmacie, 28.9.1995, Paris
  • Utmerkelse fra Karls-universitetet, Praha

Verk (utvalg)

Yngve Torud under innspilling av Antikviteter og Snurrepiperier i 1995
Foto: Skjermbilde fra programmet NRK


Anne og Yngve Torud på Den 37. internasjonale farmasihistoriske kongressen i Edinburgh 2005
Foto: Nina Aldin Thune
Den 37. internasjonale farmasihistoriske kongressen i Edinburgh 2005
Foto: Nina Aldin Thune
Ynge Torud 1999
Foto: Nancy Bundt

Kilder

  • «CV» Yngve Torud av Henrik Andersgaard og Svein G. Dahl, 2017
  • Norsk Farmaceutisk Etat 1998
  • Dødsannonse Oslo 18.01.2017

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder trykk på lenken:
Yngve Torud.