Webservere for prosjekter på norsk

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte ABM-utvikling 21.mars 2007.

Det merkes en stor interesse for wikiprogramvaren Mediawiki fra forskjellige hold. På en kongress i Bergen 13-14 mars[1] ble det holdt et foredrag om wikipedia [2] der et par fagwikier som ligger utenom wikipedia ble nevnt. Interessen fra kongressdeltakerne var stor, og disse fagwikiene ble også nevnt i avslutningskommentaren. Det at en kan ha strengere krav til en fagwiki når det gjelder kildebruk og kan ha en lisens som ikke tillater kommersiell bruk gjør at det er mulig å bygge opp wikien som vil kunne brukes på en rekke måter innen bl.a. undervisning og forskning.

Aktuelle wikier

  • En norsk wiki for bygder, gårder og slekter. (Ikke opprettet)
  • Farmasihistorie.com (Opprettet)
  • Kunsthistorie.com (Opprettet)

Soge.org

En bygdewiki er diskutert i lang tid på bokmålswikipedia, og konklusjonen er at denne bør dekke tre felt som per idag ikke er dekket eller kan dekkes av Wikipedia. De identifiserte feltene er bygdehistorie, gardshistorie og slektshistorie. Disse tre feltene glir i hverandre. Hovedgrunnen til at stoffet ikke kan brukes på Wikipedia er at det for en stor del har karakter av orginal forskning.

Diskusjoner om denne bygdewikien har gått på Tinget til bokmålswikipedia, på en del brukersider [1] og tildels på digitalarkivet [2]. Kjente problemer knyttet til en slik wiki er korrekthet, verifiserbarhet og konsistens.

Soge.org vil måtte samarbeide tett med etablerte fagmiljøer, og det vil bli nødvendig å identifisere etterettlige brukere da gode referanser til å understøtte materialet mangler. I noen tilfeller kan enkle oppføringer skapes automatisk utfra tilgjengelig materiale, slik som stubbartikler om gårder og bruk.

For å kunne lage fornuftige referanser og litteraturhenvisninger må en utvikle en del nye metoder for krysslenking av informasjonskilder. Blant annet kan en se for seg direktelenking til scannede og digitaliserte kirkebøker, og i noen grad hotlenking av materiale.

I tilknytting til en slik wiki kan det være aktuelt å ha en eller annen form for billedgalleri for å gjøre det enklere å laste opp større mengder gamle bilder.

Det er ikke tegnet noen avtale om plassering av dette domenet på noe webhotell.

Farmasihistorie.com

Prosjektet ble startet for å samle og utvikle tekster og bilder av farmasihistorisk interesse. Meningen er at domene skal være en forlengelse av Svaneapotekets samlinger [3]. Svaneapotekets samlinger er en del av museumsnettet[4].

Svaneapotekets samlinger

Stiftelsen «Jubileumsutstillingen i Bergen 400 år» ble opprettet i 1995 med formål å lage en utstilling av den farmasøytiske samlingen etter Svaneapoteket fra perioden 1925 – 1990 og deretter sørge for tilfredsstillende oppbevaring og registrering av samlingen.

Stiftelsen er i dvale men ikke nedlagt. Gjenstandene er for tiden oppbevart i Norsk Medisinaldepots lokaler i Bergen i påvente av en permanent oppbevaringsplass.

Svaneapotekets samlinger må før september 2007 finne lokalet for å oppbevare gjenstander som er tatt vare på og som utgjør samlingenes gjenstandsmateriale.

Domene Farmasihistorie.com er samlingenes kunnskapsbase. Det består av en inngangside, billedgalleri og en wiki der det vil fortløpende bli skrevet artikler knyttet til fagområdet.

Domene har en avtale på 1 år med et webhotell og vil kunne flyttes ved utgangen av 2007 eller begynnelsen av 2008.

Kunsthistorie.com

Kunsthistorie.com ble startet på fritt iniativ for å samle kunnskap, billedmateriale og tekster om kunsthistorie på norsk. Det er blitt arbeidet på domene siden 2004 og en kan vise til høye besøkstall.

Da en så wikiens enorme muligheter for lett å kunne lage en fagbase ble det besluttet å bruke denne programvaren i tillegg til det som fantes. Wikien har nå over 500 små og store artikler og over 600 bilder og utgjør ca 35% av besøkstallene på kunsthistorie.com.

Kunsthistorie.com arbeider tett sammen med farmasihistorie.com slik at domenene skal kunne utfylle hverandre.

Det vil være uproblematisk å knytte dette domene til ABM-utvikling, men en ønsker å beholde kontrollen over den faglige utviklingen.

Domene har en avtale på 1 år med et webhotell og vil kunne flyttes ved utgangen av 2007 eller begynnelsen av 2008.

Typisk installasjon av Mediawiki

Effektive webservere som kjører Mediawiki består av en database (MySQL 4.0 eller senere versjon, eller PostgreSQL 8.1 eller senere versjon), et filsystem for lagring av mediefiler, en webserver (Apache eller IIS) med et scriptspåk (PHP 5.1 eller senere versjon) og en eller flere cache servere (Memcached ved omfattende personalisering, Squid ved ordinær anonym trafikk). For å lette vedlikeholdet bør det være shell-aksess på serverene da mesteparten av koden vedlikeholdes via Subversion.

Som oftest er dette satt opp som en databaseserver med et nfs-filsystem, to webservere med lokale filsystemer, og en squid-server foran disse mot internett. En slik konfigurasjon bør klare i størrelsesorden mer enn 100 forespørsler i sekundet, muligens helt opp til 400-500 forespørsler i sekundet. Det er verd å merke seg at websites av leksikalsk type så er strukturen på forespørsler mye flatere enn i en nettavis og effekten av en caching proxy er vesentlig mindre. Antakeligvis vil kun en bygdewiki nå opp i disse trafikktallene.

Det er antatt at de forannevnte websites trenger et par utvidelser. I utvalg er de Cite (bruk av referanser), Bibtex (spesielle referanser), ParserFunctions - LoopFunctions - StringFunctions - VariablesExtension (avanserte maler), DynamicPageList (for å unngå fragmenterte kategorier), Google Maps (karthenvisninger), Lockdown/PageSecurity/AuthorRestriction (for å begrense redigering av artikler til enkelte grupper), Oversight (effektive sletterutiner), Picasa2Gallery (effektiv opplasting av bilder) og Labeled Section Transclusion (bedre kontroll på automatisk genererte oversikter).

Referanser

Eksterne lenker