Forskjell mellom versjoner av «Reseptur»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Direktereseptur)
Linje 18: Linje 18:
  
 
===Direktereseptur===
 
===Direktereseptur===
 +
Innredningen mellom selvvalget og apotekets indre rom er delt opp i flere ekspedisjonsstasjoner som kalles direkteresepturer. Der er kunden i kontakt med den som gjør klar resepten under hele regis­trerings- og kontrollprosessen. Tanken er at det gir god mulighet for kommuni­kasjon slik at behov kan avdekkes, mulige feil oppdages og råd og veiledning kan gis underveis.
 +
 
Etter svensk modell ble direktereseptur innført på norske apotek på 80-tallet. Blant de aller første var Lørenskog apotek og Sandvika apotek. Forkjemperne fremhevet særlig at direktereseptur gir en roligere atmosfære rundt ekspederingssituasjonen og dermed bedre mulighet for kundedialog og informasjon. Skeptikerne påpekte at direktereseptur var for tidkrevende. Det var dessuten lite kundevennlig fordi det ikke ble lagt opp til gode rutiner for de reseptkundene som ikke ville vente, men heller komme tilbake og hente legemidlene senere.
 
Etter svensk modell ble direktereseptur innført på norske apotek på 80-tallet. Blant de aller første var Lørenskog apotek og Sandvika apotek. Forkjemperne fremhevet særlig at direktereseptur gir en roligere atmosfære rundt ekspederingssituasjonen og dermed bedre mulighet for kundedialog og informasjon. Skeptikerne påpekte at direktereseptur var for tidkrevende. Det var dessuten lite kundevennlig fordi det ikke ble lagt opp til gode rutiner for de reseptkundene som ikke ville vente, men heller komme tilbake og hente legemidlene senere.
  

Revisjonen fra 23. nov. 2021 kl. 19:09

Arbeid i resepturen på Svaneapoteket i Bergen før ombygging på 1960-tallet
Foto: Ukjent
Den delen av resepturen på Svaneapoteket i Bergen som ble brukt til signering, taksering og kontroll av resepter etter den første ombyggingnen
Foto: Nina Aldin Thune
Apoteket hadde fortsatt en reseptur som kunne lage for det meste salver, hudvann og hostesafter etter resepter utskrevet av legen til den enkelte kunde
Foto: Ukjent
Etter den sisten ombyggingen fikk Svaneapoteket i Bergen en direktereseptur der signering, taksering og kontroll foregår mens kunden ser på. All fremstilling ble flyttet til et nytt laboratorium.
Foto: Nina Aldin Thune

Reseptur er den delen av et apotek hvor legemidlerresept lages i stand. Opprinnelig var det en bakreseptur der arbeidet foregikk mens kunden ventet eller kom tilbake etter en tid, men på slutten av det 20-århundre ble det vanlig med en direktereseptur der arbeidet foregår mens kunden står og ser på.

Sitat Tilberedning av legemidler etter resept foregikk ved det solide og håndverksmessige utførte resepturbord, hvis skjønneste pryd ofte besto i en såkalt oppsats som vekter, spatler, sakser o.l.var opphengt i. Morteren, som jo til alle tider har vært symbolet på apotekerhåndverket, finnes i alle størrelser og utførelser. Sitat
Sitat Apotek skal ha rutiner som sikrer forsvarlig mottak og ekspedisjon av resept og rekvisisjon, og som bidrar til forsvarlig utlevering av legemidler Sitat

Historie

Tidlige ble alle legemidler fremstilt i apoteket, men etterhvert overtok industrien mer og mer. Samtidig ble kravene til produksjon strengere og strengere. Ifølge lov om drift av apotek fra 1963 hadde apoteket plikt til å levere de legemidlene som forlangtes. Apoteket måtte da lage de preparatene som hadde kort holdbarhet eller en så spesiell sammensetning at de ikke ble fremstillt sentralt.

På 1990-tallet utgjorde det en svært liten del av det arbeidet som ble utført i apoteket. En del apotek hadde en liten reseptur til fremstilling av preparat spesielt foreskrevet til kunden. Dette kalles magistrell tilberedning, og ble utført etter legens oppskrift. I mange apotek ble dette etterhvert utført i laboratoriet Etter at den nye apotekloven ble satt i verk er det tilstrekkelig å ha en avtale om tilberedning med et annet apotek eller grossist, noe som ofte betyr lang ventetid for kunden.

Ferdige legemidler

Resepturen ble også brukt til å signere, taksere, finne frem og kontrollere industrielt fremstilte legemiddel, en såkalt bakreseptur. Dette foregikk mens kunden ventet i offisinet. Ofte var det apotekteknikeren som signerte og takserte preparatet som så ble kontrollert av farmasøyten før utlevering. Så ble legemidlene satt klar til avhenting. Om kunden ventet i apoteket, satt en ofte en klesklype i resepten slik at personalet i skranken skulle være oppmerksom på det og så ble navnet på kunden ropt opp og preparatene utlevert.

Direktereseptur

Innredningen mellom selvvalget og apotekets indre rom er delt opp i flere ekspedisjonsstasjoner som kalles direkteresepturer. Der er kunden i kontakt med den som gjør klar resepten under hele regis­trerings- og kontrollprosessen. Tanken er at det gir god mulighet for kommuni­kasjon slik at behov kan avdekkes, mulige feil oppdages og råd og veiledning kan gis underveis.

Etter svensk modell ble direktereseptur innført på norske apotek på 80-tallet. Blant de aller første var Lørenskog apotek og Sandvika apotek. Forkjemperne fremhevet særlig at direktereseptur gir en roligere atmosfære rundt ekspederingssituasjonen og dermed bedre mulighet for kundedialog og informasjon. Skeptikerne påpekte at direktereseptur var for tidkrevende. Det var dessuten lite kundevennlig fordi det ikke ble lagt opp til gode rutiner for de reseptkundene som ikke ville vente, men heller komme tilbake og hente legemidlene senere.

Sitat Resepter bør fortrinnsvis ekspederes av farmasøyt i direktereseptur. Farmasøytens kompetanse kommer best til nytte direkte i kundemøtet. Direkteresepturen betjenes av farmasøyten alene med maskinell andrekontroll i form av strekkodekontroll. Strekkodekontrollen begrenser muligheten for feil pakning og etikett. Interaksjonsprogram benyttes som supplement til farmasøytens egen vurdering av kombinasjonen av legemidler.

Direkteresepturen kan eventuelt betjenes av en farmasøyt og en apotektekniker som samarbeider om reseptekspedisjonen. Arbeidet kan fordeles ved at farmasøyten mottar resepten og registrerer denne på data. Dette muliggjør en samtidig kontroll mot tidligere ordinasjoner på samme kunde med tanke på interaksjoner osv. Apotekteknikeren plukker frem, påfører etiketter og klargjør preparatet til utleveringen. Denne foretas av farmasøyten etter kontroll. Farmasøyten kan kommunisere med kunden mens apotekteknikeren utfører det tekniske arbeidet. En tredje versjon av arbeidet i resepturen er samarbeid mellom tre personer i betjening av to direkteresepturer, hvorav én person ved en bakbenk klargjør preparatene til utlevering for de to som betjener direkteresepturen. Her bør fortrinnsvis to farmasøyter betjene resepturen, mens en apotektekniker jobber ved bakbenken.

Sitat
Norges Farmasøytiske Forening

Fra bakreseptur til direktereseptur

I løpet av 1990-tallet ble rekke apotek bygd om fra bakreseptur til direktereseptur, hvor resepten blir ekspedert mens kunden venter ved kassen. Noen apotek, spesielt de som ble nybygget fikk direktereseptur før de ble kjedeapotek, men etter at kjedene overtok mange apotek og etablerte en rekke nye, ble dette en vanlig. Nå er ofte flere direkteresepturkasser plassert i en halvsirkel som skiller publikumsavdelingen fra resten av apoteket. Farmasøytkontrollen kan finne sted inne i lokalet, men siden kunden venter, har farmasøyten en mulighet til å snakke med kunden eller be apotekteknikere formidle informasjon. Farmasøytkontrollen kan og foregå ved at farmasøyten kommer fram til kassen.


Resepturen i historien
Cito reseptur for fremstilling av legemiddel foreskrevet for den enkelte kunde
Foto: Nina Aldin Thune  
Datamaskinen og program for resepthåndtering ble innført i løpet av 1990-tallet
Foto: Nina Aldin Thune  
Redskaper brukt i reseptur fra Norsk Farmasihistorisk Museum
Foto: Nina Aldin Thune 

Litteratur


Apotekarkitektur
Apotekinteriør: Offisin | Fondvegg | Skranke | Selvvalg | Reseptur | Laboratorium Defektur Skrankeapotek
Dekorasjon: Ikonografi | Ikon | Kors | Krusifiks | Urtemotiv | Gudemotiv | Apotektekniske motiv | Apotekdyr og fugler]
Helgener/personer: Kosmas og Damian | Asklepios | Hygiea | Hippokrates | Galen
Apotek: Svaneapoteket i Oslo | Svaneapoteket i Ålesund | Svaneapoteket i Bergen | Røros Apotek | Storfjord Apotek, Stranda | Carl Berner Apotek | Harstad Apotek | Apoteket Hygiea i Oslo | Land Apotek, Dokka | Apoteket Nordstjernen i Ålesund | Apoteket Svanen i Lund | Farmacia antiga i Girona |
Hovedartikler: Apotek | Apoteknavn | Apotekinteriør | Apoteket, en møteplass med historie? | Medisinsk urt | Droge | Legemiddel | Farmasøyt