Registering av farmasihistoriske gjenstander

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Den første gjenstanden som ble registert
Foto: Bjarne Thune
Gjenstand 3 like før innpakking
Foto: Nina Aldin Thune
Og så innpakket i syrefritt silkepapir
Foto: Bjarne Thune
Registeringsark.jpg

Til Registering av farmasihistoriske gjenstander skal dette med.

 • Løpenummer:

5 siffer-00001, 00002, 00003 etc

 • Betegnelse (ett ord):

Apotekglass, Apotekkrukke, Trehylse, Vekt

Sjekk også Digitalt Museum

 • Presisering betegnelse: (ett sammensatt ord)

Standglass, Balansevekt, Legemiddelbeholder

Sjekk også Digitalt Museum

 • Alternativ betegnelse:

Standglass for pulver, Standglass for flytende innhold, Krukke for salve, Skålvekt

Sjekk også Digitalt Museum

 • Emneord:

Se Emneord til registering

 • Beskrivelse: (gjenstandens form/funksjon/særlige kjennetegn, samt tekst, stempel, flytende, giftig, etsende, ildsfarlig o.l.
 • Tilstand: (beskriv evt. skader)
 • Mål: (største lengde, bredde, høyde, diameter eller omkrets)
 • Materiale og farger:
 • Historikk (navn, adresse og evt fødselsår)
  • Giver/siste eier
  • Siste bruker
  • Hvor har gjenstanden vært brukt
  • Andre opplysninger om gjenstand/eier/bruker

_____________________________________________

Gjenstanden merkes med en etikett med nummer og pakkes i syrefritt silkepapir. Registeringsarkene pakkes i samme kartong som gjenstandene.