Provisor

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

En provisor (cand.pharm eller farmasøytisk kandidat) er en person med mastergrad i farmasi eller en mangeårig utdannelse fra et universitet. I Norge hadde en provisor inntil siste reform en fireårig grunnutdanning og et hovedfagstudium på et år.


Historie

Utdanningen i Norge går tilbake til en bestemmelse om medhjelpereksamen av 9. februar 1811. Etter denne skulle apotekerens medhjelper eksamineres av fysikus på stedet.

I Danmark-Norge fikk en de første bestemmelser om en farmasøytisk utdanning ved Forordning om Medicis og Apothekere av 4. desember 1672. Forordningen stilte krav om «kongelig bestallingsbrev» og ed til kongen for apotekere.For å få bestallingsbrevet måtte en avlegge eksamen for «Facultatis Medicae Doctoribus» og apotekerne i København. Den samme eksamen ble også krevd for apotekbestyrere og provisorer.

Sitat 1. De som begierer at practicere udi nogen Bye eller Sted / i begge Vore Riger oc Lande / eller sig for Medicinæ Doctoribus udgiffve / skulle ey antagis eller tilstedis af practicere eller for Medicinæ Doctoribus eller Licentiatis passere, førend de haffver sig hos Facultatem Medicam i Voris Residentz Stad Kiøbenhaffn angiffvet oc fremvist deris rictige Testimonia Promotionis legitimæ, dog hermed icke at forstaae de Medici, som Vi selff til Voris egen Tieniste oc Opvartning allernaadigst antager. Sitat
Sitat 14. Een hver Apotecker skal altid haffve dygtige oc forfarne Svenne en eller fleere effter Fornødenhed / oc skulle de førend de annammis i Apotecket / fremvise deris rigtige Testimonia til Decanum Facultatis Medicæ eller Stads Physicum oc loffve dennem med Haand oc Mund / at deris Recepeter som aff Medicis approbatis præscriberis flitteligen oc troligen vilde præparere; Læredrengene skulle Apoteckerne tage aff Voris egne eller andre fremmede / som forstaar Latin, oc ald den stund de ere icke dygtige / maa dennem ingen Recepter eller Medicamenter som magt paa ligger alleene betrois at præparere. Sitat

Utdanning nå

Man kan utdanne seg som provisor ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø eller Universitetet i Bergen. Ved fullført og bestått utdanning kan man søke om autorisasjon som «provisorfarmasøyt».[1]

Se også

Referanser


Litteratur

Klevstrand, Rolf: «Farmasøytisk utdannelse i Norge» i Apotekfarmasi gjennom 100år Oslo 1981 ISBN 82-990739-0-1

Eksterne lenker