Norske farmasihistoriske samlinger

Farmasihistorie fagwiki
Revisjon per 25. mai 2019 kl. 13:54 av Nina (diskusjon | bidrag) (Gjenstander)
Hopp til: navigasjon, søk

Norske farmasihistoriske samlinger finnes på en rekke steder i Norge. Dette er en oversikt over kjente samlinger. Flere museer og andre kan ha gjenstander relatert til farmasi og apotek som ikke er kommet med i denne oversikten. Plant annet fant Drammen museum et offisin fra Bragenes apotek på en løe våren 2019. Noen av samlingenes nåværende status er ikke klarlagt. Disse er merket med kursiv.

Oversikt over samlinger

For flere opplysninger om de enkelte samlingene følg de blå lenkene. For opplysninger om beliggenhet og åpningstider sjekk nettstedene.

Navn Om samling Foto Nettsted
Apoteket Bien i Bergen Interiør bevart brukes som spisested Apoteket Bien 005.jpg Bien
Apotekmuseet på Fredrikssten festning I den gamle kommandantbolig var det satt opp officinet fra det gamle Ørnen apotek, fra 1870 i 1994. Bildet er fra en annonse i forbindelse med apotekjubileet i 1995. Om dette fortsatt er utstilt er ikke kjent. Apoteket på Fredriksten festning.jpg Fredrikhalds apothek, Svaneapoteket 300 år 1694 - 1994
Apotekmuseum på Maihaugen bevart et apotek med apotekerfamiliens leilighet som viser hvordan byborgerskapet levde rundt århundreskiftet 1900 2017 08 22 Maihaugen 016.JPG Byen Maihaugen
Bergen bymuseum Her finnes en samling fra for det meste Svaneapoteket i Bergen, men dette er ikke en utstilling 27. januar.2014.4.JPG Bergen bymuseum
Brekkeparken museum, Skien I Brekkeparken er det bygget opp et musealt bymiljø, med et apotek der det gamle officin fra Skiens apotek (1888) er montert. Svaneapoteket Brekkeparken 001.jpg Brekkeparken museum
Brevik bymuseum I det gamle rådhuset I Brevik finnes et fullt utstyrt apotek fra 1913. Brevik bymuseum.jpg Brevik bymuseum
Egge museum, Steinkjer Interiør fra det gamle apoteket Nordstjernen fra 1948 er satt opp i utstillingshallen. Mye av det gamle produksjonsutstyret er også tatt vare på. Glassflaske Apoteket Nordstjernen Steinkjer copy.jpg Egge museum, Steinkjer
EkornRingen ta vare på, stille ut og synliggjøre farmasihistorie i Rakkestad. Logo ekornringen l.jpg EkornRingen
Evje og Hornnes museum Setesdals eldste apotek er bevart her sammen med en rik geologisk samling. Evje og Hornnes museum.jpg Setesdalmuseet
Glomdalsmuseet, Elverum Det gamle officio fra Rena apotek (1902) er montert her, sammen med et nyere apoteklaboratorium (1960). Drogesamling og en liten urtehage. Glomdalsmuseet Elverum 001.jpg Glomdalsmuseet
Grimstad bys museer og Ibsen-museet, Grimstad Ibsen-samlingen hører til Norges eldste Ibsen-museum, som ligger i Grimstad sentrum. I snart hundre år er det kommet Ibsen-relatert materiale inn til museet. Det originale apoteket som Ibsen arbeidet i, er bevart. Samlingen forteller derfor også mye apotekhistorie. Ibsen-museet, Grimstad 010.jpg Ibsen-museet
Hedmarksmuseet, Hamar På Domkirkeodden er anlagt en urtehage med planter både til mat og medisin. Urtehagen på Domkirkeodden.jpg Domkirkeodden
Jugendstilsenteret i Ålesund ligger i Svaneapoteket i Ålesund Aalesundsvanen 034.jpg Jugendstilsenteret
Lepramuseet og Urtehagen ved Lepramuseet St.Jørgens Hospital Museet har en liten utstilling av apotekhistorie og urtehagen har medisinplanter Lepramuseet - 5.jpg Lepramuseet
Løveapoteket Røros Bygning og offisin er bevart G.Røros.6.jpg Bergstaden
Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet i 1963, men det bygger på en eldre samling. Dagens museum ble åpnet i 1974 og har gjenstander, inventar og litteratur som er samlet inn fra hele Norge Farmhisinter.2.jpg Norsk Farmasihistorisk Museum
Svaneapotheket i Oslo Bevart, fredet apotekinteriør, var en tid brukt som serveringsted SvaneapoteketiOslo 141.jpg Kulturminnesøk
Svelvik Museum Utstilt en samling gjenstander fra gamle Svelvik Apotek. Flaske fra Selvik apotek.jpg Selvikportalen
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum I byavdelingen ved Sverresborg museum bygges opp en farmasihistorisk samling i den gamle gården til Løveapoteket i Trondheim Sverresborg løveapoteket.jpg Sverresborg
Tvedestrand museum I 1992 kjøpte Tvedestrand kommune Forvaltergården, som i dag huser Tvedestrand museum, der gamle Tvedestrand Apotek er bevart som en egen avdeling i museet Tvedestrand apotek interiør.jpg Tvedestrand museum
Ullevål apotek Det gamle offisinet er fredet (permanent utstilling fra Ullevål apotek på sykehusets eget museum. Ullevålapotekmuseum 038.jpg Farmatid: Åpning av apotekutstilling
Ytre Arna museum basert på historien om Arne fabrikker som ble bygget rundt kraften fra Blindheimselven Elvæ, og som la grunnlaget for Ytre Arna. Museet er oppdelt i flere avdelinger eksempelvis næringsavdeling, apotekavdeling Farmasihistorie i Arna 106.jpg Ytre Arne museum
Ådnatun museum, Arna deler av gamle Arne Apotek, som ble opprettet i 1903. Inventaret ble forlatt da apoteket flyttet lokaler på 1960-tallet. Farmasihistorie i Arna 063.jpg Ådnatun

Gjenstander

Det er bevart en rekke offisin som er utstilt i museene. Samlingene omfatter også gjenstander som standkar, diverse redskaper brukt i apotekene og i noen tilfeller tablettmaskiner og annet laboratorieutstyr. Det er også bevart arkivmateriale og eldre fotografier. Noen museer har også samlinger av farmasøytisk litteratur.

I februar 2016 mottok Christiania Katedralskoles Bibliotek en enestående boksamling fra apoteker Kjell-Erik Andersens arvinger ved Ruth Andersen: 2.500 bind og hefter innen farmasi, botanikk, medisin. I spesialbygde skap er samlingen stilt opp som en egen enhet i Christiania Kathedralskoles Bibliothek. Det er også utgitt en bok om samlingen. [1]

Det finnes også en rekke fredete bygninger der det har vært eller er apotek.

Utstillinger

Utstillingene er ofte bygget opp rundt et bevart offisin. Det er også bevart gjenstander fra en rekke apotek. Mye av dette er på Norsk Farmasihistorisk museum der hoveddelen av materiale er samlet. Antakelig finnes det mye fra mange apotek rundt om i landet her.

Apotek som er omtalt i tilknytning til samlinger er: Rena apotek, Gjøvik apotek, Brevik apotek, Apoteket Nordstjernen Steinkjer, Apoteket Ørnen i Halden, Svaneapoteket i Halden, Tistedal apotek, Svaneapoteket i Arendal, Lillehammer apotek, Skien apotek, Brevik apotek, Rakkestad apotek, Evje apotek, Grimstad apotek, Apoteket Bien Bergen, Svaneapoteket i Bergen, Svaneapoteket i Oslo, Svaneapoteket i Ålesund, Løveapoteket Røros, Apoteket Hjorten i Oslo, Skillebekk apotek, Frogner apotek, Svelvik apotek, Løveapoteket i Trondheim, Tvedestrand apotek, Ullevål apotek, Arna apotek.

Flere av samlingene har også apoteker eller urtehager, og i noen tilfeller finnes bare slike hager.

Utstillinger 1995

Referanser

Litteratur

Eksterne lenker

Fredete bygninger som har hatt eller har apotek

Boksamling