Norske farmasihistoriske samlinger

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Evje apotek 001.jpg

Norske farmasihistoriske samlinger finnes på en rekke steder i Norge. Dette er en oversikt over kjente samlinger. Flere museer og andre kan ha gjenstander relatert til farmasi og apotek som ikke er kommet med i denne oversikten. Blant annet fant Drammen museum et offisin fra Bragernes apotek på en løe våren 2019.

Oversikt over samlinger

For flere opplysninger om de enkelte samlingene følg de blå lenkene. For opplysninger om beliggenhet og åpningstider sjekk nettstedene.

Samlinger Hva finnes? Foto Nettsted
Apoteket Bien i Bergen Interiør bevart brukes som spisested Apoteket Bien 005.jpg Bien
Apotekmuseum på Maihaugen Her er bevart et apotek med apotekerfamiliens leilighet som viser hvordan byborgerskapet levde rundt århundreskiftet 1900 2017 08 22 Maihaugen 016.JPG Byen Maihaugen
Bergen bymuseum Her finnes en samling fra for det meste Svaneapoteket i Bergen, men dette er ikke en utstilling 27. januar.2014.4.JPG Bergen bymuseum
Brekkeparken museum, Skien I Brekkeparken er det bygget opp et musealt bymiljø, med et apotek der det gamle officin fra Skiens apotek (1888) er montert. Svaneapoteket Brekkeparken 001.jpg Brekkeparken museum
Brevik bymuseum I det gamle rådhuset I Brevik finnes et fullt utstyrt apotek fra 1913. Brevik bymuseum.jpg Brevik bymuseum
Drammens museum Interiør og gjenstander fra Bragernes apotek finnes i museet, men ikke i utstilling Bragernes apotek 012.jpg Drammens museum
Egge museum, Steinkjer Interiør fra det gamle apoteket Nordstjernen fra 1948 er satt opp i utstillingshallen. Mye av det gamle produksjonsutstyret er også tatt vare på. Glassflaske Apoteket Nordstjernen Steinkjer copy.jpg Egge museum, Steinkjer
EkornRingen EkornRingen er en selvstendig forening, som har som mål å ta vare på apotekets historie. Målene er ta vare på, stille ut og synliggjøre farmasihistorie i Rakkestad. Logo ekornringen l.jpg EkornRingen
Evje og Hornnes museum Setesdals eldste apotek er bevart her sammen med en rik geologisk samling. Evje og Hornnes museum.jpg Setesdalmuseet
Gjøvik gård På den opprinnelige «Låven» er det apotekmuseum og krambu. Apoteket som nå står i det gamle rulleboden ble flyttet fra Apotekergården i Hunnsvegen i 1959. Apotekergården var fra 1863. Gjøvik gård 007.jpg Gjøvik gård
Glomdalsmuseet, Elverum Det gamle officio fra Rena apotek (1902) er montert her, sammen med et nyere apoteklaboratorium (1960). Drogesamling og en liten urtehage. Glomdalsmuseet Elverum 001.jpg Glomdalsmuseet
Grimstad bys museer og Ibsen-museet, Grimstad Ibsen-samlingen hører til Norges eldste Ibsen-museum, som ligger i Grimstad sentrum. I snart hundre år er det kommet Ibsen-relatert materiale inn til museet. Det originale apoteket som Ibsen arbeidet i, er bevart. Samlingen forteller derfor også mye apotekhistorie. Ibsen-museet, Grimstad 010.jpg Ibsen-museet
Hedmarksmuseet, Hamar På Domkirkeodden er anlagt en urtehage med planter både til mat og medisin. Urtehagen på Domkirkeodden.jpg Domkirkeodden
Jugendstilsenteret i Ålesund ligger i Svaneapoteket i Ålesund Aalesundsvanen 034.jpg Jugendstilsenteret
Lepramuseet og Urtehagen ved Lepramuseet St.Jørgens Hospital Museet har en liten utstilling av apotekhistorie og urtehagen har medisinplanter Lepramuseet - 5.jpg Lepramuseet
Løveapoteket Røros Bygning og offisin er bevart G.Røros.6.jpg Bergstaden
Molde bymuseum Romsdalsmuseet avdeling Molde har en rekke gjenstander fra Molde apotek Apotek i Molde.jpg Artikkel om apotek

Romsdalsmuseet

Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet i 1963, men det bygger på en eldre samling. Dagens museum ble åpnet i 1974 og har gjenstander, inventar og litteratur som er samlet inn fra hele Norge Farmhisinter.2.jpg Norsk Farmasihistorisk Museum
Svaneapotheket i Oslo Bevart, fredet apotekinteriør, var en tid brukt som serveringsted SvaneapoteketiOslo 141.jpg Kulturminnesøk
Svelvik Museum Utstilt en samling gjenstander fra gamle Svelvik Apotek. Flaske fra Selvik apotek.jpg Selvikportalen
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum I byavdelingen ved Sverresborg museum bygges opp en farmasihistorisk samling i den gamle gården til Løveapoteket i Trondheim Sverresborg løveapoteket.jpg Sverresborg
Tvedestrand museum I 1992 kjøpte Tvedestrand kommune Forvaltergården, som i dag huser Tvedestrand museum, der gamle Tvedestrand Apotek er bevart som en egen avdeling i museet Tvedestrand apotek interiør.jpg Tvedestrand museum
Ullevål apotek Det gamle offisinet er fredet (permanent utstilling fra Ullevål apotek på sykehusets eget museum. Ullevålapotekmuseum 038.jpg Farmatid: Åpning av apotekutstilling
Museum for universitets- og vitenskapshistorie UiO Museet har en rekke farmasihistoriske gjenstander i sin base. I 2019 ble det stille ut en drogesamling i samarbeid med Farmasøytisk institutt. Frederik Holst var professor i medisin fra 1824 til 1864. Han bygde opp universitetets første drogesamling. I årenes løp vokste samlingen fra en liten undervisningssamling til en stor vitenskapelig samling med over 3000 droger og kjemikalier: Museum pharmacologicum. Museum for universitets- og vitenskapshistorie 001.JPG Museum for universitets- og vitenskapshistorie Gjenstandsbase
Universitetet i Oslo, Urtehagen Urtehagen er bygget opp av bed i sirkler, delt opp av gangstier. I midten er det et lite springvann. I hagens ytterkanter er det mindre stram arkitektur, her er naturen tatt i bruk for å lage trinn og etasjer. Den inneholder en rekke medisinplanter. Universitetet i Oslo, Urtehagen 001.JPG Urtehagen - formidling og folketradisjon
Ytre Arna museum basert på historien om Arne fabrikker som ble bygget rundt kraften fra Blindheimselven Elvæ, og som la grunnlaget for Ytre Arna. Museet er oppdelt i flere avdelinger eksempelvis næringsavdeling, apotekavdeling Farmasihistorie i Arna 106.jpg Ytre Arne museum
Østfold museene I Østre kurtne på Fredriksten festning var det satt opp officinet fra det gamle Ørnen apotek, fra 1870 i 1994. Bildet er fra en annonse i forbindelse med apotekjubileet i 1995. Offisinet er nå i magasin og kan bli satt opp igjen i et bymuseum i Halden i fremtiden Apoteket på Fredriksten festning.jpg Fredrikhalds apothek, Svaneapoteket 300 år 1694 - 1994
Ådnatun museum, Arna deler av gamle Arne Apotek, som ble opprettet i 1903. Inventaret ble forlatt da apoteket flyttet lokaler på 1960-tallet. Farmasihistorie i Arna 063.jpg Ådnatun

Gjenstander

Det er bevart en rekke offisin som er utstilt i museene. Samlingene omfatter også gjenstander som standkar, diverse redskaper brukt i apotekene og i noen tilfeller tablettmaskiner og annet laboratorieutstyr. Det er bevart arkivmateriale og eldre fotografier. Noen museer har også samlinger av farmasøytisk litteratur. Oversikter over samlinger finnes for en del museer i Digitalt museum, og er rekke gjenstander er fotografer og gjort tilgjengelig digitalt.[1]

I februar 2016 mottok Christiania Katedralskoles Bibliotek en enestående boksamling fra apoteker Kjell-Erik Andersens arvinger ved Ruth Andersen: 2.500 bind og hefter innen farmasi, botanikk, medisin. I spesialbygde skap er samlingen stilt opp som en egen enhet i Christiania Kathedralskoles Bibliothek. Det er også utgitt en bok om samlingen. [2]

Det finnes også en rekke fredete bygninger der det har vært eller er apotek.

Utstillinger

Utstillingene er ofte bygget opp rundt et bevart offisin. Det er også bevart gjenstander fra en rekke apotek. Mye av dette er på Norsk Farmasihistorisk museum der hoveddelen av materiale er samlet. Antakelig finnes det mye fra mange apotek rundt om i landet her.

Apotek som er omtalt i tilknytning til samlinger er: Rena apotek, Gjøvik apotek, Brevik apotek, Apoteket Nordstjernen Steinkjer, Apoteket Ørnen i Halden, Svaneapoteket i Halden, Tistedal apotek, Svaneapoteket i Arendal, Lillehammer apotek, Skien apotek, Brevik apotek, Rakkestad apotek, Evje apotek, Grimstad apotek, Apoteket Bien Bergen, Svaneapoteket i Bergen, Svaneapoteket i Oslo, Svaneapoteket i Ålesund, Løveapoteket Røros, Apoteket Hjorten i Oslo, Skillebekk apotek, Frogner apotek, Svelvik apotek, Løveapoteket i Trondheim, Tvedestrand apotek, Ullevål apotek, Arna apotek.

Flere av samlingene har også apoteker eller urtehager, og i noen tilfeller finnes bare slike hager.

Utstillinger 1995

I forbindelse med apotekenes 400-års jubileum var det en rekke temporære utstillinger rundt om i landet.

 • Extractum- 400 år Svaneapoteket i Bergen
 • Fra magi til farmasi - Norske apotek gjennom 400 år Norsk Farmasihistorisk museum

Fredete bygninger som har hatt eller har apotek

Lenker til dokumentasjon og forklaring

 • Molde gamle apotek I Molde sentrum er det skiltet 29 historiske bygninger. I utvalget av bygninger har man lagt vekt på bygg som har stor lokalhistorisk verdi eller er representative for en stilart.
 • Ullevål sykehus Formålet med vern er å bevare et representativt utvalg bygninger fra sykehusets historie, og fortrinnsvis slik at de danner et samlet kulturmiljø. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering.
 • Apoteket Bien Bergen Lokalene til Apoteket Bien i Fjøsangerveien 30 ble fredet etter Lov om kulturminner i 1993. I dag holder Bien bar og kafé til i lokalene.
 • Apotekergården Langesund Bygningen ble reist i 1770, men fikk sin nåværende form etter utbygging mot sør i 1805. Et eldre navn for huset er Mølbach-gården, men det går nå under navnet «Apoterkergården» etter at det ble etablert apotekvirksomhet her omkring 1900.
 • Jessheim Gården med adresse Storgata 14 ble trolig bygget tidlig på 1900-tallet. Etter ombyggingen en gang rundt 1920 kom begeret med slangen på plass over døren. Det forble et symbol knyttet til Apotekergården helt til apoteker Gabrielsen solgte huset og flyttet inn i det nye Fakkelsenteret i 1968.
 • Apotek Mynten Kongsberg Apotekergården er en vanlig betegnelse på bygningen i Myntgata 13 i Kongsberg, ved hjørnet av Apotekergata, hvor dagens Apotek Mynten holder til. På stedet har det vært apotekvirksomhet helt siden Kongsberg Apotek ble etablert her ca. 1690.
 • Flekkefjord, Apoteket og apotekerhagen Selve Apotekerhuset ligger lengst øst i den såkalte «Hollenderbyen» i Flekkefjord. Bydelen ble til på 1600- og 1700-tallet da kontakten med Holland var stor gjennom handel og sjøfart. Flere av våningshusene i Hollenderbyen har preg av empirestil og klassisisme.
 • Drøbak[1] Apotekereiendommen (den første allmueskolen) ble skilt ut omkring 1800.
 • Sortland rådhus Sortland Rådhus og kino ble innviet i 1957, men kinosalen stod først ferdig i 1959. Foruten kontorer, kommunestyresal og kino, huset bygningen også tannlegekontor, apotek, bibliotek, bankfilial, sorenskriverkontor, rettssal og restauranten ”Rådhustavernaen”. Arkitekter var Einar Karstad og Tobias Ritzau fra Narvik.
 • Svaneapoteket Trondheim SNL Svaneapoteket ble opprettet 31.12.1811 i Munkegaten 21 like ved Stiftsgården. Gården ble fredet i 1982 av Miljøverndepartementet.
 • Apoteket Elgen Oslo[2] Apoteket Elgen i Prinsens gate opprettet 1924. Apotekinnredningen fra 1927 er utført i gulbeiset og lakkert flammebjørk. Idag er det en frisørsalong.

Referanser

Litteratur

Eksterne lenker