Max Weber

Farmasihistorie fagwiki
Revisjon per 7. sep. 2009 kl. 15:30 av Nina (diskusjon | bidrag) (Utvalgte verker)
(diff) ←Forrige versjon | se nåværende versjon (diff) | Neste versjon→ (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
Max Weber (1894)

Maximilian Carl Emil Weber (uttales [maks ˈveːbɐ]) (født 21. april 1864 i Erfurt, død 14. juni 1920 i München) var en berømt tysk økonom og sosiolog. Webers viktigste verker omhandler religionssosiologi og politisk sosiologi, men han skrev også mye innen økonomi. Weber har blant annet definert en stat som «en enhet som har monopol på legitim bruk av fysisk makt», en definisjon som er blitt grunnleggende i vestlig statsvitenska. Innen religionssosiologi er han kjent for bryte med det reduksjonistiske preget hele studiet av religion hadde fått p.g.a. tenkere som Freud, Marx og Durkheim. Ofte kalles han sosiologiens far, siden han fremdeles er et forbilde for mange statsledere.

Max Weber beskriver samfunnet som rasjonelt og byråkratisk. Den kulturelle rasjonaliseringen og den tiltakende mål rasjonaliteten som preger det moderne samfunnsutvikling, gjør i siste instans samfunnet til et følelseskaldt jernbur. Fremveksten av et markeds- og industrisamfunn gjør at samfunnsmedlemmene risikerer å bli redusert til et vedheng til det samfunnet de har bygget opp basert på denne nye formen for rasjonalitet, som er helt ny i historisk sammenheng.I “den protestantiske etikk og kapitalistiske ånd” viser han at det ikke bare var de økonomiske interessene som lå til grunn for fremveksten av kapitalismen, men også behovet for å kjenne Guds nåde slik dette kommer frem i den Kalvinistiske predestinasjonslære. Derfor blir det kapitalistiske samfunnet en mye mer stabil samfunnsform enn det samfunn som ene og alene er basert på økonomiske interesser ville være. Rasjonaliteten i samfunnet kan beskrives med følgende sitat:“ Dette kan skyldes den oppdelingen som har funnet sted mellom de forskjellige livssfærene ikke minst innen kunsten som er skilt fra religionen og håndverket, og er blitt en egen autonom sfære.

I “Vestens rasjonalitet” viser han at vesten har en spesiell form for rasjonalitet som er forskjellig fra alle andre verdensdeler. “Med den rasjonelle og systematiske fagmetode, det skolerte fagmenneske, først og fremst fagembetsmannen, hjørnesteinen i Vestens moderne stat og moderne vitenskap, finner vi virkelig kulturbestemmende betydning ikke noe annet sted”. Alt dette kan forklare den kulturrasjonallisering som har funnet sted i moderne tid, og som gjør mennesket fremmed for sin egen kultur og tilhørighet. Mennesket lever i en verden som er preget av en sterk grad av oppdeling, avmystifisering, spesialisering og profesjonalisering, og denne utviklingen tiltar hele tiden. Dette kan føre til en sterk grad av fremmedgjøring og sosial kulde.


Utvalgte verker

 • 1891 - 1892: Die Verhältnisse der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland
 • 1904: Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis
 • 1904: Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd ISBN 978-82-525-6209-5 Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus
 • 1915 - 1919: Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen
 • 1919: Wissenschaft als Beruf og Politik als Beruf tekst
 • 1920 Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie
 • 1922 (posthumt): Wirtschaft und Gesellschaft (gjerne regnet som Webers hovedverk)
 • Verdi og handling - Fredrik Engelstad har skrevet innledning og gjort utvalg fra Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre ISBN 82-530-2017-1
 • Makt og byråkrati - essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier utvalg og innledning ved Egil Fivelsdal, oversatt av Dag Østerberg ISBN 82-05-00776-4

Litteratur

 • Guenther Roth: Max Webers deutsch-englische Familiengeschichte 1800 - 1950, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2001 ISBN 3-16-147557-7
 • Marianne Weber: Max Weber. Ein Lebensbild, Mohr (1984), ISBN 3-16-544820-5 (auch München: Piper, 1989. Serie Piper 984. ISBN 3-492-10984-5)
 • Karl Jaspers: Max Weber, Serie Piper, München 1988, ISBN 3-492-10799-0
 • Talcott Parsons: The Structure of Social Action, 1937
 • Tilman Allert: Die Familie. Fallstudien zur Unverwüstlichkeit einer Lebensform, de Gruyter, Berlin, New York 1998
 • Dirk Kaesler: Max Weber. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung. 3. aktualisierte Auflage. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-593-37360-2
 • Korotayev A., Malkov A., Khaltourina D. Introduction to Social Macrodynamics. Moscow: URSS, 2006. ISBN 5-484-00414-4 [1] (Chapter 6: Reconsidering Weber: Literacy and "the Spirit of Capitalism").
 • Nicolaus Sombart: Rendevous mit dem Weltgeist, S.Fischer Verlag, Frankfurt Main, ISBN 3-10-074422-5, darin Zweiter Teil, Kapitel „Max Weber“

Eksterne lenker