Malva sylvestris

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Malva sylvestris

Malva sylvestris

 1. norsk: apotekarkattost, apotekerkattost, kattost
 2. dansk: almindelig katost
 3. svensk: röd kattost, rödmalva
 4. engelsk: mallow, common mallow, marsh mallow, cheese-cake
 5. tysk: Malve, Wilde Malve, Gartenpappel
 6. fransk: mauve
 • Malvaceae, kattostfamilien, to- eller fleirårig.
 • Gammal klosterplante
 • Brukte plantedeler: blad, blomst, rot, heil urt og frø.
 • Bruk: prydplante / grønsak / medisinplante / tekstilplante ( fibrar i stilk og greinverk).
 • Ikkje klassifisert som legemiddel i legemiddelverkets urteliste.
 • Skal ha vore brukt i lepra-medisinsk behandling.

Eigenskapar etter tradisjonen

Slimhinnevernande, mjukgjerande og svakt samantrekkjande, bakteriedrepande og betennelseshemmande, hostestillande og slimløysande, avførande, fordøyings- og mjølkestimulerande, roande.

Overlege Danielsen nemner i boka frå 1847 Malva som eit mildt mjukgjerande og avførande middel i samband med leprabehandling.

Apotekarkattost og eukalyptus vart sett på som ein svært god kombinasjon ved hoste og luftvegsplager.

Utvortes

Som grautomslag på sår, kviser og byllar, utslett og insektstikk, ved opphovningar og for å trekkja ut "giftstoff og anna styggedom", som det står ein stad.


In English

Malva sylvestris

English: mallow, common mallow, mars mallow, cheese-cake.

German: Malve, Wilde Malve, Gartenpappel.

French: mauve.

Norwegian: apotekarkattost, apotekerkattost, kattost.

Malvaceae, biennial or perennial.

Old monastery plant.

Used parts: leaves, flowers, seeds and whole herb.

Qualities and use according to tradition

Mucosal protective, softening and mildly astringent, bactericidal and inhibits inflammations, suppresses the cough, loosens mucus and softens stool, stimulates digestion and the production of milk, calms.

The mallow and eucalyptus has been considered a very good combination by coughing and respiratory problems.

It has been used externally as a poultice on wounds, pimples and boils, rashes and insect bites, and on swellings, and to draw out poisons and other horrors, as written somewhere.

In his book from 1847, Chief physician Danielssen mentions Malva in connection with leprosy treatment as an emollient and laxative agent.

Litteratur

 • Atha, Antony: Prismas stora örtabok, Stockholm, Bokförlaget Prisma, 2002. ISBN 91-518-3966-0
 • Biggs, McVicar & Flowerdew: The complete book of vegetables, herbs & fruit ISBN 1-85626-571-4
 • Chevallier, Andrew: Damms store bok om medisinske urter, Oslo, N.W.Damm & Søn, 2003. ISBN 82-496-01-58-0
 • Christophersen, Ansof Wyller: I Ansofs urtehage, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1988. ISBN 82-05-17660-4
 • Danielsen, D.C. & Boeck, C. W.:Om spedalskhed, Christiania, Chr. Grøndahls trykkeri, 1847.
 • Forlaget Det Beste: Våre medisinske planter, Oslo, Det Beste A/S, 1984. ISBN 82-7010-156-7
 • Grieve, mrs.M: A modern herbal 1931, rev. ed. 1973, Merchant Book Company Ltd, Surrey. ISBN 1-904779-01-8
 • Grünwald & Jänicke: Grüne Apotheke, München, Gräfe & Unzer Verlag. ISBN 978-3-7742-6464-0
 • Lid, Dagny Tande og Johannes: Norsk flora, Oslo, Det norske samlaget, 7. utg. 2007. ISBN 978-82-521-6029-1
 • McVicar, J.: Damms store bok om urter, N.W.Damm & Søn A/S, 2003. ISBN 82-04-09266-0
 • McVicar, J.: Den store boken om urter for kropp og sjel, Oslo, Hilt & Hansteen AS, 2002. ISBN 82-7413-350-1
 • Nielsen, Harald: Lægeplanter og trolddomsurter, København, Politikens forlag, 1976. ISBN 87-567-2665-1
 • Olesen, Anemette: Lægeplanter Fortæller Historie, Forlaget Kongsvang, 1994. ISBN 87-984854-8-2
 • Pahlow, apotheker M.: Das grosse Buch der Heilpflanzen, Gräfe & Unzer Verlag, 2001. ISBN 3-8289-1839-5
 • Royal Horticultural Society: Enclycopedia of herbs, London, 2008. ISBN 978-1-4053-3238-5

Eksterne lenkjer

Nynorsk