Forskjell mellom versjoner av «Møte 2013 - 7. november»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Referat)
(Referat)
Linje 44: Linje 44:
  
 
==Referat==
 
==Referat==
Britt tok leiinga og ynskte velkomen.
+
Britt tok leiinga og ynskte velkomen. Ho orienterte litt om bakgrunnen for å samla oss som var til stades.
Ho orienterte litt om bakgrunnen for å samla oss som var til stades.
 
 
   
 
   
 
;Bergen Bymuseum:
 
;Bergen Bymuseum:
Den positive kontakten med samlingsleiar Anne Bjørke ved Bymuseet/Gamle Bergen i juni 2013,  
+
Den positive kontakten med samlingsleiar Anne Bjørke ved Bymuseet/Gamle Bergen i juni 2013, som synte seg å vera svært glad for eit samarbeid med interesserte personar frå apotekhald, inspirerte Britt til vidare innsats.
som synte seg å vera svært glad for eit samarbeid med interesserte personar frå apotekhald, inspirerte Britt til vidare innsats.
 
 
Anne Bjørke vil bli ein nøkkelperson når det gjeld arbeidet vi litt inn i framtida vil kunna utføra, på vegne av museet og i vår eiga interesse.
 
Anne Bjørke vil bli ein nøkkelperson når det gjeld arbeidet vi litt inn i framtida vil kunna utføra, på vegne av museet og i vår eiga interesse.
  
Det må avklarast om det er mogeleg å få koma i gang med registrering av apotekrelaterte gjenstandar i eit lokale museet disponerar.
+
''Det må avklarast om det er mogeleg å få koma i gang med registrering av apotekrelaterte gjenstandar i eit lokale museet disponerar''.
 
Samlinga apotekar Leiv Eide er interessert i å overlata til museet, kan vera ei god byrjing. Ho inneheld mange gjenstandar med same storleik, og i eit ikkje uoverkomeleg tal. Førebels veit vi diverre ikkje om museet har fatta vedtak om å innlemma Eide-samlinga i sine samlingar i det heile.
 
Samlinga apotekar Leiv Eide er interessert i å overlata til museet, kan vera ei god byrjing. Ho inneheld mange gjenstandar med same storleik, og i eit ikkje uoverkomeleg tal. Førebels veit vi diverre ikkje om museet har fatta vedtak om å innlemma Eide-samlinga i sine samlingar i det heile.
  
 
Magasinkapasiteten på museet er ikkje stor nok, og det vert alltid snakk om ei prioritering.
 
Magasinkapasiteten på museet er ikkje stor nok, og det vert alltid snakk om ei prioritering.
  
 +
;Mogeleg møtelokale:
 
Eit forsamlingslokale i huset der Britt bur kan vera eit alternativ når det gjeld registrering. Britt viste oss lokalet som iallfall er svært godt eigna til møteverksemd. I tilfelle lokalet skal brukast til registrering av gjenstandar, vert det snakk om å pakka opp og rydda bort for kvar registreringsøkt, noko som i utgangspunktet kan verka lite rasjonelt.
 
Eit forsamlingslokale i huset der Britt bur kan vera eit alternativ når det gjeld registrering. Britt viste oss lokalet som iallfall er svært godt eigna til møteverksemd. I tilfelle lokalet skal brukast til registrering av gjenstandar, vert det snakk om å pakka opp og rydda bort for kvar registreringsøkt, noko som i utgangspunktet kan verka lite rasjonelt.
  
 +
;Gjenstandar:
 
Når det gjeld å finna ut av kvar i vårt område det eventuelt finst private farmasihistoriske samlingar, som eigarane gjerne vil overlata i trygge hender, bør gjerne i forkant museets lager- og registreringskapasitet bli avklart, slik at vi ikkje gjev falske voner til dei som får nytt håp om ei god løysing.
 
Når det gjeld å finna ut av kvar i vårt område det eventuelt finst private farmasihistoriske samlingar, som eigarane gjerne vil overlata i trygge hender, bør gjerne i forkant museets lager- og registreringskapasitet bli avklart, slik at vi ikkje gjev falske voner til dei som får nytt håp om ei god løysing.
  
 +
;Arna:
 
Ingerid Ryssdal har gjort ein stor innsats med apoteksamlinga i Indre Arna.
 
Ingerid Ryssdal har gjort ein stor innsats med apoteksamlinga i Indre Arna.
 
Fleire kunne tenkt seg å sjå den.
 
Fleire kunne tenkt seg å sjå den.
  
 +
;Dokumentasjon:
 
Til møtereferat og liknande kan det vera nyttig å bruka farmasihistorie.com
 
Til møtereferat og liknande kan det vera nyttig å bruka farmasihistorie.com
 
Nina & Bjarne viste korleis ein lett finn fram til rette sida.
 
Nina & Bjarne viste korleis ein lett finn fram til rette sida.
Linje 72: Linje 74:
 
Det var ikkje mogeleg å fylgja framlegget til sakliste, men dei fleste punkta vart likevel omtalte.
 
Det var ikkje mogeleg å fylgja framlegget til sakliste, men dei fleste punkta vart likevel omtalte.
  
Møtet vart avslutta med te, kaffi og herleg bakverk.
+
Møtet vart avslutta med te, kaffi og herleg bakverk. Det sosiale fungerte allfall heilt ypperleg. Det var kanskje det aller viktigaste med dette innleiande møtet.
Det sosiale fungerte allfall heilt ypperleg.
 
Det var kanskje det aller viktigaste med dette innleiande møtet.
 
  
På neste møte er det viktig å ha med Anne Bjørke.
+
''På neste møte er det viktig å ha med Anne Bjørke.''
 
Britt tek kontakt med henne for eventuelt å kunna få til ei ny samling i veke 48.
 
Britt tek kontakt med henne for eventuelt å kunna få til ei ny samling i veke 48.
  
Referent Bjarne.  
+
''Referent Bjarne''.  
  
 
   
 
   

Revisjonen fra 7. nov. 2013 kl. 21:07

Forsiden   Oppgaver   Møter   Ressurser   Bilder   Bakgrunnsartiker   Annet
Svane.jpg Apotekhistorie