Forskjell mellom versjoner av «Møte 2013 - 7. november»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Tilstede)
(Referat)
Linje 50: Linje 50:
 
som synte seg å vera svært glad for eit samarbeid med interesserte personar frå apotekhald, inspirerte Britt til vidare innsats.
 
som synte seg å vera svært glad for eit samarbeid med interesserte personar frå apotekhald, inspirerte Britt til vidare innsats.
 
Anne Bjørke vil bli ein nøkkelperson når det gjeld arbeidet vi litt inn i framtida vil kunna utføra, på vegne av museet og i vår eiga interesse.
 
Anne Bjørke vil bli ein nøkkelperson når det gjeld arbeidet vi litt inn i framtida vil kunna utføra, på vegne av museet og i vår eiga interesse.
 
På neste møte er det viktig å kunna ha med Anne Bjørke.
 
 
Britt tek kontakt for å prøva få det til i veke 48.
 
  
 
Det må avklarast om det er mogeleg å få koma i gang med registrering av apotekrelaterte gjenstandar i eit lokale museet disponerar.
 
Det må avklarast om det er mogeleg å få koma i gang med registrering av apotekrelaterte gjenstandar i eit lokale museet disponerar.
Linje 60: Linje 56:
 
Magasinkapasiteten på museet er ikkje stor nok, og det vert alltid snakk om ei prioritering.
 
Magasinkapasiteten på museet er ikkje stor nok, og det vert alltid snakk om ei prioritering.
  
Eit forsamlingslokale i huset der Britt bur kan vera eit alternativ. Britt viste oss lokalet som iallfall er svært godt eigna til møteverksemd. I tilfelle lokalet skal brukast til registrering av gjenstandar, vert det snakk om å pakka opp og rydda bort for kvar registreringsøkt, noko som i utgangspunktet kan verka lite rasjonelt.
+
Eit forsamlingslokale i huset der Britt bur kan vera eit alternativ når det gjeld registrering. Britt viste oss lokalet som iallfall er svært godt eigna til møteverksemd. I tilfelle lokalet skal brukast til registrering av gjenstandar, vert det snakk om å pakka opp og rydda bort for kvar registreringsøkt, noko som i utgangspunktet kan verka lite rasjonelt.
 +
 
 +
Når det gjeld å finna ut av kvar i vårt område det eventuelt finst private farmasihistoriske samlingar, som eigarane gjerne vil overlata i trygge hender, bør gjerne i forkant museets lager- og registreringskapasitet bli avklart, slik at vi ikkje gjev falske voner til dei som får nytt håp om ei god løysing.
 +
 
 +
Ingerid Ryssdal har gjort ein stor innsats med apoteksamlinga i Indre Arna.
 +
Fleire kunne tenkt seg å sjå den.
 +
 
 +
Til møtereferat og liknande kan det vera nyttig å bruka farmasihistorie.com
 +
Nina & Bjarne viste korleis ein lett finn fram til rette sida.
 +
 
 +
Det vart òg gjeve ei oppfordring til møtedeltakarane om å skriva si private historie frå apoteklivet.
 +
Slikt materiale må òg gjerne kunna leggjast inn same stad.
 +
 
 +
Det var ikkje mogeleg å fylgja framlegget til sakliste, men dei fleste punkta vart likevel omtalte.
 +
 
 +
Møtet vart avslutta med te, kaffi og herleg bakverk.
 +
Det sosiale fungerte allfall heilt ypperleg.
 +
Det var kanskje det aller viktigaste med dette innleiande møtet.
 +
 
 +
På neste møte er det viktig å ha med Anne Bjørke.
 +
Britt tek kontakt med henne for eventuelt å kunna få til ei ny samling i veke 48.
 +
Referent Bjarne.  
  
 
   
 
   

Revisjonen fra 7. nov. 2013 kl. 20:46

Forsiden   Oppgaver   Møter   Ressurser   Bilder   Bakgrunnsartiker   Annet
Svane.jpg Apotekhistorie