Forskjell mellom versjoner av «Møte 2013 - 7. november»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Referat)
Linje 44: Linje 44:
  
 
==Referat==
 
==Referat==
 +
Britt tok leiinga og ynskte velkomen.
 +
Ho orienterte litt om bakgrunnen for å samla oss som var til stades.
 +
 +
Den positive kontakten med samlingsleiar Anne Bjørke ved Bymuseet/Gamle Bergen i juni 2013,
 +
som synte seg å vera svært glad for eit samarbeid med interesserte personar frå apotekhald, inspirerte Britt til vidare innsats.
 +
Anne Bjørke vil bli ein nøkkelperson når det gjeld arbeidet vi litt inn i framtida vil kunna utføra, på vegne av museet og i vår eiga interesse.
 +
 +
På neste møte er det viktig å kunna ha med Anne Bjørke.
 +
 +
Britt tek kontakt for å prøva få det til i veke 48.
 +
 +
Det må avklarast om det er mogeleg å få koma i gang med registrering av apotekrelaterte gjenstandar i eit lokale museet disponerar.
 +
Samlinga apotekar Leiv Eide er interessert i å overlata til museet, kan vera ei god byrjing. Ho inneheld mange gjenstandar med same storleik, og i eit ikkje uoverkomeleg tal. Førebels veit vi diverre ikkje om museet har fatta vedtak om å innlemma Eide-samlinga i sine samlingar i det heile.
 +
 +
Magasinkapasiteten på museet er ikkje stor nok, og det vert alltid snakk om ei prioritering.
 +
 +
Eit forsamlingslokale i huset der Britt bur kan vera eit alternativ. Britt viste oss lokalet som iallfall er svært godt eigna til møteverksemd. I tilfelle lokalet skal brukast til registrering av gjenstandar, vert det snakk om å pakka opp og rydda bort for kvar  registreringsøkt, noko som i utgangspunktet kan verka lite rasjonelt.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
 
[[Kategori:Underprosjekt/Apotekhistorie/Møter]]
 
[[Kategori:Underprosjekt/Apotekhistorie/Møter]]

Revisjonen fra 7. nov. 2013 kl. 20:13

Forsiden   Oppgaver   Møter   Ressurser   Bilder   Bakgrunnsartiker   Annet
Svane.jpg Apotekhistorie