Lysimachia nummularia

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Lysimachia nummularia

Lysimachia nummularia

 1. norsk: krypfredlaus, krypfredløs
 2. dansk: pengebladet fredløs.
 3. svensk: penningblad, penningarv, mynt-lysing
 4. engelsk: creeping Jenny, moneywort, creeping Joan, running Jenny, wandering Jenny, wandering sailor, meadow runagates, herb twopence, twopenny grass, herbe 2 pence, two penigrasse, string of sovereigns, serpentaria.
 5. tysk: Pfennigkraut, Pfennig-Gilbweideric, Rundblättriger Gilbweiderich.
 6. fransk: herbe-aux-écus, lysimaque nummulaire.
 • Primulaceae, nøkleblomfamilien, fleirårig.
 • Brukte plantedeler: Blomstrande stenglar brukast friske eller tørka.
 • Bruk: prydplante/ medisinplante.
 • Ingen Lysimachia-arter er nemnde i Urtelista frå Statens legemiddelverk.


Eigenskapar etter tradisjonen

Astringerande (samantrekkjande), stoppande ved diaré, blodstillande, sårheilande, urindrivande, antiseptisk, roande og mjukgjerande på huda.

I middelalderen og renessansen var krypfredlaus eit velkjent universalmiddel som gjekk under namnet Centummorbium, hundre sjukdomar.

Utvortes

Utvortes kan uttrekk (te) av krypfredlaus brukast til bading av sår og kronisk eksem, og til vask av ansiktet ved akne og byllar. Som hårskyllemiddel kan uttrekk av krypfredløs ha gunstig verknad mot flass.


Litteratur

 • Chevallier, Andrew: Damms store bok om medisinske urter, Oslo, N.W.Damm & Søn, 2003. ISBN 82-496-01-58-0
 • Forlaget Det Beste: Våre medisinske planter, Oslo, Det Beste A/S, 1984. ISBN 82-7010-156-7
 • Grieve, mrs. M: A modern herbal 1931, rev. ed. 1973, Merchant Book Company Ltd, Surrey. ISBN 1-904779-01-8
 • Hjelmstad, Rolv: Medisinplanter i Norge, Oslo, Gyldendal, 2012. ISBN 978-82-05-41914-8
 • Lid, Dagny Tande og Johannes: Norsk flora, Oslo, Det norske samlaget, 7. utg. 2007. ISBN 978-82-521-6029-1
 • Ljungqvist, Kerstin: Nyttans växter , Dals Rostock, Calluna Förlag, 2006. ISBN 91-631-7128-7
 • Pahlow, M: Das grosse Buch der Heilpflanzen, Augsburg, Bechtermünz Verlag, 2001. ISBN 3-8289-1839-5