Forskjell mellom versjoner av «Kulturminnewiki»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Språk)
Linje 1: Linje 1:
Det er tanker om å opprette en kulturminnewiki. Bakgrunnen er å skape en web.2 løsning som inkludere miljøene rundt de private samlingene.
+
Det er tanker om å opprette en kulturminnewiki. Bakgrunnen er å skape en web.2 løsning som inkludere miljøene rundt det frivillige kulturminnevernet. I Hordaland fylke finnes en rekke samlinger som er opprettet av personer med kunnskap og interesse for sine fagfelt.
I Hordaland fylke finnes en rekke samlinger som er opprettet av personer med kunnskap og interesse for sine fagfelt.
+
Noen eksempler på private samlinger er samlet i [http://museumsnett.no/salhus/Primus/samlinger.htm Teknikk og industri i Bergen]. Utgangspunktet for den nye wikien vil være å gi personene bak disse samlingene er sted å formidle sin kunnskap om gjenstander og bruken av disse. Ønsket er en stor grad av brukermedvirkning og å samle kunnskap som kan brukes og formidles videre. Ønsket er at wikien over tid skal kunne inkludere lignende materiale i hele Norge. I forbindelse med [http://www.kulturminneaaret2009.no/ Kulturminneåret 2009] ønsker [http://www.hordaland.no/ Hordaland fylkeskommune] sette fokus på og å stimulere arbeidet som gjøres innen det frivillige kulturminnevernet i Hordaland.
Disse er samlet i [http://museumsnett.no/salhus/Primus/samlinger.htm Teknikk og industri i Bergen]. Utgangspunktet for den nye wikien vil være å gi personene bak disse samlingene er sted å formidle sin kunnskap om gjenstander og bruken av disse. Ønsket er en stor grad av brukermedvirkning og å samle kunnskap som kan brukes og formidles videre. Ønsket er at wikien over tid skal kunne inkludere lignende materiale i hele Norge.
 
  
 
==Hvorfor ikke wikipedia==
 
==Hvorfor ikke wikipedia==

Revisjonen fra 13. jun. 2008 kl. 11:58

Det er tanker om å opprette en kulturminnewiki. Bakgrunnen er å skape en web.2 løsning som inkludere miljøene rundt det frivillige kulturminnevernet. I Hordaland fylke finnes en rekke samlinger som er opprettet av personer med kunnskap og interesse for sine fagfelt. Noen eksempler på private samlinger er samlet i Teknikk og industri i Bergen. Utgangspunktet for den nye wikien vil være å gi personene bak disse samlingene er sted å formidle sin kunnskap om gjenstander og bruken av disse. Ønsket er en stor grad av brukermedvirkning og å samle kunnskap som kan brukes og formidles videre. Ønsket er at wikien over tid skal kunne inkludere lignende materiale i hele Norge. I forbindelse med Kulturminneåret 2009 ønsker Hordaland fylkeskommune sette fokus på og å stimulere arbeidet som gjøres innen det frivillige kulturminnevernet i Hordaland.

Hvorfor ikke wikipedia

Det er ønskelig at wikien skal kunne brukes til opplysninger som ikke er dokumentert i skriftlige eller andre kilder. Wikipedia åpner ikke for original forskning, men forlanger referanser. I dette tilfellet vil gjenstandsmaterialet og den kunnskapen som finnes blant dem som har tatt vare på dem være kilder. Wikien vil derfor kunne bli en kilde til andre publiseringsløsninger. Det er også ønskelig at dette blir en fagwiki som behandler stoff ut fra et kulturminne - og kultuminnevern perspektiv.

Om ikke noen av bidragsyterene er hovedforfatter for en artikkel på wikipedia, noe som vil vises i artikkelens historikk, så er det ikke ønskelig at en kopierer inn tekst fra wikipedia. Bilder vil kunne brukes da det er mulig å gi disse den samme lisensen som er på wikipedia. Wikien må finne sin egen form og profil som skiller seg fra wikipedia som er et leksikon ikke en fagwiki.

Lisens

I utgangspunketet kan det være ønskelig å bruke Creativ Commons by-nc-sa 3.0 lisens som ikke tillater kommersiell bruk. Jeg ser på denne som den beste formidlingslisensen da den gir adgang til all bruk av materiale for lærere, studenter etc. Den forutsetter og kreditering. Mye tyder på at museumsinstitusjoner ønsker en stor grad av formidling, men ikke at noen skal kunne tjene penger på materiale. Det bør utarbeides retningslinjer slik at om noen ønsker å bruke bilder og annet materiale kommersielt f. eks. i lærebøker så kan det være mulig å gi tillatelse til dette. Wikipedia vil kunne bruke denne wikien som en kilde, men ikke direkte kopiere innholdet.

Samarbeidende wikier

Det finnes wikiløsninger på Kunsthistorie.com og Farmasihistorie.com og det vil være naturlig å ha et tett samarbeid mellom disse og en ny wiki. Den nye wikien vil ha et kulurminnevernperspektiv ikke et lokalhistorisk perspektiv. En vil fokusere på kulturminner av alle slag, deres bruk og historiene rundt dem.

Server

Det er ønskelig at det opprettes en server hvor den nye wikien og samarbeidene wikier kan lokaliseres, og at den tekniske ekspertisen som trengs har full tilgang til denne serveren. Den nye wikien bør ikke opprettes før dette er på plass.

Tidligere forsøk

For en tid tilbake var det møter med ABM-utvikling, Webservere for prosjekter på norsk, om å finne en løsning for server for Kunsthistorie.com og Farmasihistorie.com og eventuelle andre prosjekter. En kunne spore interesse, men noe konkret er ikke kommet ut av dette.

Tekniske løsning

Det har blitt arbeidet med tekniske løsninger for denne typen prosjekt og jeg antar at dette vil kunne tilpasses.

Se: Wikiserver

Språk

Da de som i utgangspunktet oppretter wikien i stor grad skriver bokmål kan det være gunstig at kategorinavn etc er skrevet på denne målformen. Det er vanskelig å ha kategorier på flere målformer i samme wiki. Bidrag i wikien kan ellers skrives på den målformen som bidragsyteren ønsker.

Wikiteknologi brukt av andre

Sogn og Fjorande fylkesleksikon har tatt i bruk en wikiløsning som kan tjene som et eksempel for hvordan dette kan brukes.

Brukere

Det er ønskelig at wikien bare er åpen for registrerte brukere. Det er også ønskelig at disse på sine brukersider oppgir fullt navn og bakgrunn da de vil være forfattere av bidragene og garantister for at det formidles seriøs kunnskap.

Kilder

Gjenstandsmateriale og historiene rundt disse vil være et vesentlig kildemateriale. I tillegg er det ønskelig at en oppgir trykte kilder der dette finnes og nettsider om disse er av en faglig forsvarlig kvalitet.

Kurs

Det vil være aktuelt å ha kurs for brukere. Dette kan organiseres i samarbeid med Museumssenteret i Salhus.