Kirurgi

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Kirurgi omhandler medisinske operasjoner og læren om hvordan de utføres. En kirurg er en person som er opplært i faget og som utfører operasjoner. En kirurg har medisinsk utdannelse og har spesialisert seg på operasjoner.

Å utføre medisinske operasjoner skriver seg fra langt tilbake i tiden. Fra steinalderen kjenner man til at visse inngrep ble utført. I oldtidens Egypt, Hellas, India og Kina ble forskjellige kirurgiske behandlinger utført av leger, og man fikk undervisning i operasjoner på læreanstalter. Kirurgiens historie har dog vært meget labil frem til 1800-tallet. Mange steder fulgte man langt mer primitive og endog skadelige behandlingsmetoder. Noen steder kunne en barberer for eksempel bli tilkalt for å amputere lemmer, og det ble ofte gjort uten noen form for bedøvelse. I de siste århundrene kom legevitenskapen mye lenger. Likevel var visse tvilsomme behandlingsmetoder utbredt til ganske nylig, som for eksempel lobotomi. I tiden etter annen verdenskrig ble operasjoner i hele kroppen mulig uten store problemer.