Felleskatalogen

Farmasihistorie fagwiki
Revisjon per 12. mar. 2009 kl. 12:16 av Nina (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk
Felleskatalogen
Felleskatalogen.jpg
Basisopplysninger
Utgiver: Felleskatalogen AS
Utgivelsessted: Oslo

Felleskatalogen er et oppslagsverk over farmasøytiske spesialpreparater markedsført i Norge. 2009-utgaven er den 51. i rekken. Utgiver er Felleskatalogen AS som er et datterselskap av Legemiddelindustriforeningen. Felleskatalogen er gratis tilgjengelig på Internett, og finnes i utgave for PDA. Katalogen sendes ut gratis til helsepersonell i 62 000 eksemplarer hvert år.

Innhold

Felleskatalogen er ikke godkjent av offentlig myndighet. Felleskatalogtekstene er bygget opp etter en disposisjonsplan som primært tilgodeser de opplysninger som leger vil trenge ved forskrivning av preparatene. Felleskatalogtekstene er basert på Summary of Product Characteristics (SPC) godkjent av Statens legemiddelverk. Felleskatalogtekstene er å anse som reklame. Legemiddelfirmaene står ansvarlig for at Felleskatalogtekstene til en hver tid er i samsvar med siste godkjent SPC. www.felleskatalogen.no oppdateres kontinuerlig.

Katalogen er bygget opp med følgende hoveddeler:

Preparatomtaler

Preparatomtalene omfatter alle legemiddel tilgjengelig i Norge. Her kan brukeren slå opp og finne informasjon om indikasjoner (bruksområde), dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger, egenskaper og pakningsstørrelser og priser.


Noen eksempler fra boken:


Paracet "Weifa" (Analgetikum. Antipyretikum.)
Indikasjoner Lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddsmerter.
Kontraindikasjoner Akutt hepatitt. Overømfintlighet for paracetamol. Smeltetabletter: Barn med fenylketonuri/Føllings sykdom.
Bivirkninger Sjeldne (<1/1000): Blod: Trombocytopeni, leukopeni og hemolytisk anemi. Hud: Allergilignende reaksjoner, eksantem. Lever: Leverpåvirkning. Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.


Brukergrupper

Felleskatalogen brukes primært av leger, tannleger, sykepleiere, farmasøyter og andre innen helsevesenet.

Litteratur

  • Tørisen, Holger Moe; «Felleskatalogen:50 år i legemiddelinformasjonens tjeneste» i Tidskriftet Cygnus Hefte 13, Oktober 2007

Eksterne lenker