Farmasihistorie i Norge

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Farmasihistorie i Norge har en mer enn 500 år lang historie:

 • I 1588 opna den første norske utsalsstaden for medisin i Bergen.
 • I 1595 fekk vi Norges første offisielle apotek, det som seinare fekk namnet Svaneapotheket.
 • Danmark-Norge hadde felles apoteklov. Eit viktig lovfesta prinsipp var at ein måtte ha ”kongebrev” for å driva apotek og at apotekaren skulle eksaminerast ved det medisinske fakultet i København.

I Norge har vi tre freda apotekinteriør:

 • Svaneapoteket i Oslo, bygt i 1896 i nyklassisisme, apotekdrifta avslutta pr. 31. desember 2013.
 • Svaneapoteket i Ålesund, bygt i 1908 i jugendstil, er i dag Jugendstilsenteret i jugendbyen Ålesund.
 • Apoteket Bien , Bergen ,frå 1939 ,eit sjeldant funksjonalismeinteriør, er i dag Bien Bar.

Historie

 • 1588-første salsstad for medisin opna i Bergen av Lambert Gregerssøn Friis.
 • 1595-første apotekprivilegium gitt til Nicolausde Freundt i Bergen (seinare Svaneapotheket).
 • 1628-Kristiania fekkapotek (seinareSvanen).
 • 1672-Norge har 7 apotek.
 • 1814-Norge har 24 apotek.
 • 1843-Lærdalsørens apotek, første på landet.
 • 1850-Norge har 45 apotek.
 • 1912-Norge har 196 apotek.

Statens privilegiesystem

 • Eit system der nokre farmasøytar vart tildelte privilegium til å driva eller oppretta nye apotek.
 • Det vart gitt få nye privilegium, dette førte til stor misnøye mellom unge farmasøytar.
 • Noko av grunnen til at privilegiesystemet stivna var at eit privilegium kunne arvast og at det vart tillate å selja det.
 • Ei apotekarenkje kunne driva apoteket vidare med innleigd farmasøythjelp.
 • Mange unge farmasøytar gifte seg med tilårskomne enkjer for å bli apotekarar.
 • I ny apoteklov av 1850 vart ordninga med at apotek fritt kunne arvast eller seljast oppheva, men berre for nyoppretta apotek.
 • Ledige privilegium skulle heretter lysast ut.

Viktige årstal

 • 1858 - Den Pharmaceutiske Forening stifta, i dag Norges Farmaceutiske Forening, landets eldste fagforeining.
 • 1874 - Nyegaard & Co A/S (Nyco) grunnlagt. Nycomed frå 1986.
 • 1881 - Norges Apotekerforening stifta.
 • 1903 - A/S Apotekernes Laboratorium for Specialpræparater (A.L.) grunnlagt.
 • 1912 – Apotekkontoret oppretta, fekk ansvar for den faglege administrasjonen av apoteka.
 • 1916 - Brennevinsforbodet innført, vart oppheva etter folkerøysting i 1927.
 • 1918 - A/S Farmaceutisk Indistri (AFI) grunnlagt. Fusjonert med Nycomed 1985.
 • 1932 - Farmasøytisk institutt, Blindern, Oslo, tatt i bruk.
 • 1933 - Collett & Co grunnlagt, kjøpt av Nycomed på 90-talet.
 • 1949 - Weiders Farmasøytiske A/S (Weifa) grunnlagt.
 • 1953 - Norsk Medisinaldepot (NMD) oppretta.
 • 1970 - NAF-Laboratoriene a.s. (Hydro Pharma), kjøpt av Nycomed i 90-åra.
 • 1977 - Travenol Laboratorier A/S ( Fresenius Kabi).
 • 1994 - Farmasiutdanning ved universitetet i Tromsø.
 • 1994 - Grossistmonopolet oppheva. NMD fekk to konkurrentar: Holtung og Tamro.
 • 1995 - 400 års jubileum for Svaneapoteket i Bergen og for norsk farmasi.
 • 2001 - Ny apoteklov, dramatisk endring av norsk apotekvesen.
 • 2003 - Farmasiutdanning ved universitetet i Bergen.

Apoteklover

1963 
 • Delte apoteka inn i produksjonsapotek, sjukehusapotek og distribusjonsapotek.
 • Førde til sterkare offentleg styring av apoteka.
 • Stat og kommune fekk auka høve til å driva apotek.
 • Apoteket skulle i sterkare grad vera ein del av helsevesenet.
1. mars 2001
 • Slutt på det gamle bevillingssystemet.
 • Apotek kan opprettast ”kvar som helst” og av ”kven som helst”.
 • Selskap kan eiga apotek.
 • Kjededrift er tillate.
 • Berre apoteket har ein driftskonsesjonær med graden master i farmasi, cand. Pharm. eller tilsvarande kan alle få eigarkonsesjon, bortsett frå legemiddelprodusentar og dei som skriv ut medisin, legar, dyrlegar og tannlegar.