Farmasihistorie:Underprosjekt/Apotekhistorie

Farmasihistorie fagwiki
Revisjon per 15. feb. 2011 kl. 17:54 av Nina (diskusjon | bidrag) (Lenker)
Hopp til: navigasjon, søk
Svaneapotekt i Bergen
Foto: Nina Aldin Thune

Det ble 15. februar 2011 dannet en gruppe som skal arbeide for å få registrert gjenstander som er bevart fra Svaneapoteket i Bergen.

I 1995 feiret Svaneapoteket sitt 400-års jubileum og det ble laget en jubileumsutstilling. Det ble også registrert en museumsignatur forSvaneapotekets samlinger.

Stiftelsen «Jubileumsutstillingen i Bergen 400 år» ble opprettet i 1995 med formål å lage en utstilling av den farmasøytiske samlingen etter Svaneapoteket fra perioden 1925 — 1990 og deretter sørge for tilfredsstillende oppbevaring og registrering av samlingen. Stiftelsen ble nedlagt i 2008. Gjenstander fra Svaneapoteket ble i mange år oppbevart på Norsk Medisinaldepots avdeling i Bergen, men ble flyttet da disse lokalene ble revet i 2007. Gjenstandene er for tiden oppbevart på Gamle Bergen.


Om prosjektet

Interiør fra før første ombygning
Foto: Bendte Larsen
Resepturen på 1970-tallet
Kjelleren i Svaneapoteket med døren som stammer fra en gammel steinkjeller. Bildet er tatt på 1970-80-tallet

Det er opprettet en registreringsgruppe som skal arbeide for at gjenstandene blir registrert og at viktig farmasihistorisk kunnskap om dem blir bevart. Det er derfor viktig at det blir tatt bilder og skrevet artikler om de enkelte gjenstandene noe som kan gjøres på denne fagwikien i tillegg til selve registeringssystemet.

Formål

Prosjektets mål er å arbeide for å få registrert de gjenstandene som utgjør Svaneapotekets samlinger i samarbeid med Bergen Bymuseum.

Delmål

  1. Skrive artikler på denne wikien i tilknytning til selve registreringen.
  2. Få beskrevet farmasihistoriske gjenstander og hvordan de har vært brukt.

Registeringsgruppen

  • Bjarne Thune
  • Bendte Larsen
  • Inger Johanne Ektvedt
  • Kirsten Marie Nordbø

Prosjektarbeid

Møter

  • Stiftelsesmøte 15. februar 2011

Lignende prosjekt


Diskusjon

Lenker