Forskjell mellom versjoner av «Farmasihistorie:Underprosjekt/Apotekhistorie»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
 
(33 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
{{Farmasihistorie:Underprosjekt/Registrering/Navigasjon}}
+
{{Farmasihistorie:Underprosjekt/Apotekhistorie/Navigasjon}}
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen.jpg|thumb|Svaneapotekt i Bergen {{byline|Nina Aldin Thune}}]]
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen.jpg|thumb|Svaneapotekt i Bergen {{byline|Nina Aldin Thune}}]]
Det ble 15. februar 2011 dannet en gruppe som skal arbeide for å få '''registrert''' gjenstander som er bevart fra [[Svaneapoteket i Bergen]].
 
 
I 1995 feiret Svaneapoteket sitt 400-års jubileum og det ble laget en jubileumsutstilling. Det ble også registrert en museumsignatur for[[ Svaneapotekets samlinger]].
 
 
Stiftelsen «Jubileumsutstillingen i Bergen 400 år» ble opprettet i 1995 med formål å lage en utstilling av den farmasøytiske samlingen etter Svaneapoteket fra perioden 1925 — 1990 og deretter sørge for tilfredsstillende oppbevaring og registrering av samlingen. Stiftelsen ble nedlagt i 2008. Gjenstander fra Svaneapoteket ble i mange år oppbevart på Norsk Medisinaldepots avdeling i Bergen, men ble flyttet da disse lokalene ble revet i 2007. Gjenstandene er for tiden oppbevart på Gamle Bergen.
 
 
 
==Om prosjektet==
 
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 12.jpg|thumb|Interiør fra før første ombygning {{byline|Bendte Larsen}}]]
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 12.jpg|thumb|Interiør fra før første ombygning {{byline|Bendte Larsen}}]]
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 33.jpg|thumb|Resepturen på 1970-tallet]]
+
===Bakgrunn===
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 35.jpg|thumb|Kjelleren i Svaneapoteket med døren som stammer fra en gammel steinkjeller. Bildet er tatt på 1970-80-tallet]]
+
I 1995 feiret [[Svaneapoteket i Bergen]] sitt 400-års jubileum og det ble laget en jubileumsutstilling. Det ble også registrert en museumsignatur for[[ Svaneapotekets samlinger]].
En ønsker å samle alle som har kunnskaper om apotek og farmasi for å arbeide for å dokumenter og ta vare på kunnskap og gjenstander tilknyttet farmasi og apotek.
 
==Formål==
 
Prosjektets mål er å arbeide for å få registrert de gjenstandene som utgjør [[Svaneapotekets samlinger]] i samarbeid med Bergen Bymuseum, og å finne ut hva som finnes av gjenstander, litteratur og kunnskap blant personer som har vært tilknyttet farmasi og apotek
 
  
==Delmål==
+
Stiftelsen «Jubileumsutstillingen i Bergen 400 år» ble opprettet i 1995 med formål å lage en utstilling av den farmasøytiske samlingen etter Svaneapoteket fra perioden 1925 — 1990 og deretter sørge for tilfredsstillende oppbevaring og registrering av samlingen. Stiftelsen ble nedlagt i 2008.  
# Skrive artikler på denne wikien i tilknytning til selve registreringen.
 
# Få beskrevet farmasihistoriske gjenstander og hvordan de har vært brukt.
 
  
==Registeringsgruppen==
+
Gjenstander fra Svaneapoteket ble i mange år oppbevart på Norsk Medisinaldepots avdeling i Bergen, men ble flyttet da disse lokalene ble revet i 2007. Gjenstandene er for tiden oppbevart på Gamle Bergen og er en del av Bergen bymuseums samlinger.
*[[Bruker:Bjarne|Bjarne Thune]]
 
*Bendte Larsen
 
*Inger Johanne Ektvedt
 
*Kirsten Marie Nordbø
 
  
==Prosjektarbeid==
+
Det ble 15. februar 2011 dannet en '''Farmasihistorisk gruppe''' som skulle arbeide som en pådriver for å få registrert gjenstander som er bevart fra [[Svaneapoteket i Bergen]].
  
==Møter==
+
I 2013 ble det tatt kontakt med Bergen bymuseum for å prøve å få igang arbeid med kartlegging av gjenstander. En ønsket også å få en oversikt over hva som finnes i privat eie av gjenstander og litteratur tilknyttet farmasi og apotek og ta vare på dette.
* '''''Stiftelsesmøte''''' 15. februar 2011
+
En ønsker også å samle alle personer som har kunnskaper om apotek og farmasi for å arbeide for å dokumentere og ta vare på kunnskap og gjenstander.
* '''''Neste møte?'''''
 
  
==Lignende prosjekt==
+
Fra august 2014 har gruppen fått lokaler i et lite hus på Gamle Bergen der medlemmene møtes annenhver tirsdag med hovedoppgave å registere gjenstandene.
*[[Farmasihistorie:Underprosjekter/Museumssenteret|Museumssenteret]]
 
  
==Diskusjon==
+
===Formål===
*'''[[Farmasihistorie-diskusjon:Underprosjekt/Registrering|Prosjektets diskusjonside]] Alle forslag og ideer er velkommen her.'''
+
Prosjektets mål er å arbeide for å få registrert de gjenstandene som utgjør [[Svaneapotekets samlinger]] i samarbeid med Bergen Bymuseum. En ønsker også å finne ut hva som finnes av gjenstander, litteratur og kunnskap blant personer som har vært tilknyttet farmasi og apotek, i første omgang på Vestlandet, og å ta vare på dette.
 
 
==Lenker==
 
* [http://farmasihistorie.com/galleri/index.php?album=Svaneapoteket%20i%20Bergen&sortby=name&order=asc Bilder fra Svaneapoteket i Bergen]
 
* [http://farmasihistorie.com/galleri/index.php?album=Extractum%201995&sortby=name&order=asc Extractum 1995, bilder]
 
* [http://farmasihistorie.com/utstilling.php Om utstillingen]
 
* [http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=56708 Fra Hellig Hall til Supermarked]
 
* [http://www.slideshare.net/mrsnina/apotekets-dyreverden Apotekets dyreverden]
 
  
 +
===Delmål===
 +
Denne fagwikien kan brukes for å samle tekst og bilder som har interesse for [[apotek]]- og [[farmasihistorie]]n.
 +
# Skrive artikler på denne wikien i tilknytning til selve registreringen.
 +
# Få beskrevet farmasihistoriske gjenstander og hvordan de har vært brukt.
 +
# Få  beskrevet livet i apoteket og innen farmasi slik den enkelte husker det.
 +
# Få scannet gamle bilder og samlet dem.
 +
# Samle bilder av gjenstander tilknyttet prosjektet.
  
  
  
[[Kategori:Underprosjekter]]
+
{{Samlinger}}
 +
{{Navboks prosjekter}}
 +
[[Kategori:Prosjekt Apotekhistorie]]
 +
[[Kategori:Norske farmasihistoriske samlinger]]

Nåværende revisjon fra 27. feb. 2018 kl. 18:18

Forsiden   Oppgaver   Møter   Ressurser   Bilder   Bakgrunnsartiker   Annet
Svane.jpg Apotekhistorie