Forskjell mellom versjoner av «Farmasihistorie:Underprosjekt/Apotekhistorie»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Om prosjektet)
 
(41 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 +
{{Farmasihistorie:Underprosjekt/Apotekhistorie/Navigasjon}}
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen.jpg|thumb|Svaneapotekt i Bergen {{byline|Nina Aldin Thune}}]]
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen.jpg|thumb|Svaneapotekt i Bergen {{byline|Nina Aldin Thune}}]]
Det ble 15. februar 2011 dannet en gruppe som skal arbeide for å få registrert gjenstander som er bevart fra [[Svaneapoteket i Bergen]].  
+
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 12.jpg|thumb|Interiør fra før første ombygning {{byline|Bendte Larsen}}]]
 +
===Bakgrunn===
 +
I 1995 feiret [[Svaneapoteket i Bergen]] sitt 400-års jubileum og det ble laget en jubileumsutstilling. Det ble også registrert en museumsignatur for[[ Svaneapotekets samlinger]].  
  
I 1995 feiret Svaneapoteket sitt 400-års jubileum og det ble laget en jubileumsutstilling. Det ble også registrert en museumsignatur for[[ Svaneapotekets samlinger]].  
+
Stiftelsen «Jubileumsutstillingen i Bergen 400 år» ble opprettet i 1995 med formål å lage en utstilling av den farmasøytiske samlingen etter Svaneapoteket fra perioden 1925 — 1990 og deretter sørge for tilfredsstillende oppbevaring og registrering av samlingen. Stiftelsen ble nedlagt i 2008.  
  
Stiftelsen «Jubileumsutstillingen i Bergen 400 år» ble opprettet i 1995 med formål å lage en utstilling av den farmasøytiske samlingen etter Svaneapoteket fra perioden 1925 — 1990 og deretter sørge for tilfredsstillende oppbevaring og registrering av samlingen. Stiftelsen ble nedlagt i 2008. Gjenstander fra Svaneapoteket ble i mange år oppbevart på Norsk Medisinaldepots avdeling i Bergen, men ble flyttet da disse lokalene ble revet i 2007. Gjenstandene er for tiden oppbevart på Gamle Bergen.
+
Gjenstander fra Svaneapoteket ble i mange år oppbevart på Norsk Medisinaldepots avdeling i Bergen, men ble flyttet da disse lokalene ble revet i 2007. Gjenstandene er for tiden oppbevart på Gamle Bergen og er en del av Bergen bymuseums samlinger.
  
 +
Det ble 15. februar 2011 dannet en '''Farmasihistorisk gruppe''' som skulle arbeide som en pådriver for å få registrert gjenstander som er bevart fra [[Svaneapoteket i Bergen]].
  
==Om prosjektet==
+
I 2013 ble det tatt kontakt med Bergen bymuseum for å prøve å få igang arbeid med kartlegging av gjenstander. En ønsket også å få en oversikt over hva som finnes i privat eie av gjenstander og litteratur tilknyttet farmasi og apotek og ta vare dette.
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 12.jpg|thumb|Interiør fra før første ombygning {{byline|Bendte Larsen}}]]
+
En ønsker også å samle alle personer som har kunnskaper om apotek og farmasi for å arbeide for å dokumentere og ta vare på kunnskap og gjenstander.
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 33.jpg|thumb|Resepturen 1970-tallet]]
+
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 35.jpg|thumb|Kjelleren i Svaneapoteket med døren som stammer fra en gammel steinkjeller. Bildet er tatt på 1970-80-tallet]]
+
Fra august 2014 har gruppen fått lokaler i et lite hus på Gamle Bergen der medlemmene møtes annenhver tirsdag med hovedoppgave å registere gjenstandene.
Det er opprettet en registreringsgruppe som skal arbeide for at gjenstandene blir registrert og at viktig farmasihistorisk kunnskap om dem blir bevart. Det er derfor viktig at det blir tatt bilder og skrevet artikler om de enkelte gjenstandene noe som kan gjøres på denne [[fagwiki]]en i tillegg til selve registeringssystemet.
 
  
==Formål==
+
===Formål===
Prosjektets mål er å arbeide for å få registrert de gjenstandene som utgjør [[Svaneapotekets samlinger]] i samarbeid med Bergen Bymuseum.
+
Prosjektets mål er å arbeide for å få registrert de gjenstandene som utgjør [[Svaneapotekets samlinger]] i samarbeid med Bergen Bymuseum. En ønsker også å finne ut hva som finnes av gjenstander, litteratur og kunnskap blant personer som har vært tilknyttet farmasi og apotek, i første omgang på Vestlandet, og å ta vare på dette.
  
==Delmål==
+
===Delmål===
 +
Denne fagwikien kan brukes for å samle tekst og bilder som har interesse for [[apotek]]- og [[farmasihistorie]]n.
 
# Skrive artikler på denne wikien i tilknytning til selve registreringen.
 
# Skrive artikler på denne wikien i tilknytning til selve registreringen.
 
# Få beskrevet farmasihistoriske gjenstander og hvordan de har vært brukt.
 
# Få beskrevet farmasihistoriske gjenstander og hvordan de har vært brukt.
 
+
# Få  beskrevet livet i apoteket og innen farmasi slik den enkelte husker det.
==Registeringsgruppen==
+
# Få scannet gamle bilder og samlet dem.
*[[Bruker:Bjarne|Bjarne Thune]]
+
# Samle bilder av gjenstander tilknyttet prosjektet.
*Bendte Larsen
 
*Inger Johanne Ektvedt
 
*Kirsten Marie Nordbø
 
 
 
==Prosjektarbeid==
 
 
 
==Møter==
 
* '''''Stiftelsesmøte''''' 15. februar 2011
 
 
 
==Lignende prosjekt==
 
*[[Farmasihistorie:Underprosjekter/Museumssenteret|Museumssenteret]]
 
 
 
 
 
==Diskusjon==
 
*[[Farmasihistorie-diskusjon:Underprosjekt/Registrering|Prosjektets diskusjonside]]
 
 
 
==Lenker==
 
*[http://farmasihistorie.com/galleri/index.php?album=Svaneapoteket%20i%20Bergen&sortby=name&order=asc Bilder fra Svaneapoteket i Bergen]
 
*[http://farmasihistorie.com/galleri/index.php?album=Extractum%201995&sortby=name&order=asc Extractum 1995]
 
  
  
  
[[Kategori:Underprosjekter]]
+
{{Samlinger}}
 +
{{Navboks prosjekter}}
 +
[[Kategori:Prosjekt Apotekhistorie]]
 +
[[Kategori:Norske farmasihistoriske samlinger]]

Nåværende revisjon fra 27. feb. 2018 kl. 18:18

Forsiden   Oppgaver   Møter   Ressurser   Bilder   Bakgrunnsartiker   Annet
Svane.jpg Apotekhistorie