Forskjell mellom versjoner av «Farmasihistorie:Underprosjekt/Apotekhistorie»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
 
(53 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 +
{{Farmasihistorie:Underprosjekt/Apotekhistorie/Navigasjon}}
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen.jpg|thumb|Svaneapotekt i Bergen {{byline|Nina Aldin Thune}}]]
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen.jpg|thumb|Svaneapotekt i Bergen {{byline|Nina Aldin Thune}}]]
'''Underprosjekter''' brukes for å lage flere artikler om et spesielt ''tema'' eller ''emne'' og eventuelt standardisere utformingen på disse.
+
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 12.jpg|thumb|Interiør fra før første ombygning {{byline|Bendte Larsen}}]]
Prosjektsiden  bør inneholde ideer og forslag og en nærmere definering av prosjektet. Nedenfor finnes en liste over det som bør være med i en slik prosjektbeskrivelse. En oversikt over aktuelle prosjekter finnes i malen nedest på denne siden.
+
===Bakgrunn===
 +
I 1995 feiret [[Svaneapoteket i Bergen]] sitt 400-års jubileum og det ble laget en jubileumsutstilling. Det ble også registrert en museumsignatur for[[ Svaneapotekets samlinger]].  
  
==Om prosjektet==
+
Stiftelsen «Jubileumsutstillingen i Bergen 400 år» ble opprettet i 1995 med formål å lage en utstilling av den farmasøytiske samlingen etter Svaneapoteket fra perioden 1925 — 1990 og deretter sørge for tilfredsstillende oppbevaring og registrering av samlingen. Stiftelsen ble nedlagt i 2008.  
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 12.jpg|thumb|Interiør fra før første ombygning {{byline|Bendte Larsen}}]]
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 33.jpg|thumb|Resepturen på 1970-tallet]]
 
[[Bilde:Svaneapoteket i Bergen - 35.jpg|thumb|Kjelleren i Svaneapoteket med døren som stammer fra en gammel steinkjeller. Bildet er tatt på 1970-80-tallet]]
 
En definisjon av hva prosjekte skal inneholde.
 
  
==Emner==
+
Gjenstander fra Svaneapoteket ble i mange år oppbevart på Norsk Medisinaldepots avdeling i Bergen, men ble flyttet da disse lokalene ble revet i 2007. Gjenstandene er for tiden oppbevart på Gamle Bergen og er en del av Bergen bymuseums samlinger.
Dette er ett prosjekt om ...
 
  
==Formål==
+
Det ble 15. februar 2011 dannet en '''Farmasihistorisk gruppe''' som skulle arbeide som en pådriver for å få registrert gjenstander som er bevart fra [[Svaneapoteket i Bergen]].  
Dette prosjektet har som mål å...
 
  
==Lignende prosjekt==
+
I 2013 ble det tatt kontakt med Bergen bymuseum for å prøve å få igang arbeid med kartlegging av gjenstander. En ønsket også å få en oversikt over hva som finnes i privat eie av gjenstander og litteratur tilknyttet farmasi og apotek og ta vare på dette.
*[[Farmasihistorie:Underprosjekter/Museumssenteret|Museumssenteret]]
+
En ønsker også å samle alle personer som har kunnskaper om apotek og farmasi for å arbeide for å dokumentere og ta vare på kunnskap og gjenstander.
  
==Registeringsgruppen==
+
Fra august 2014 har gruppen fått lokaler i et lite hus på Gamle Bergen der medlemmene møtes annenhver tirsdag med hovedoppgave å registere gjenstandene.
*[[Bruker:Bjarne|Bjarne Thune]]
 
*Bendte Larsen
 
*Inger Johanne Ektvedt
 
*Kirsten Marie Nordbø
 
  
==Struktur==
+
===Formål===
<!-- Skisser formatet artiklene -->
+
Prosjektets mål er å arbeide for å få registrert de gjenstandene som utgjør [[Svaneapotekets samlinger]] i samarbeid med Bergen Bymuseum. En ønsker også å finne ut hva som finnes av gjenstander, litteratur og kunnskap blant personer som har vært tilknyttet farmasi og apotek, i første omgang på Vestlandet, og å ta vare dette.
  
==Delmål==
+
===Delmål===
#?
+
Denne fagwikien kan brukes for å samle tekst og bilder som har interesse for [[apotek]]- og [[farmasihistorie]]n.
 +
# Skrive artikler på denne wikien i tilknytning til selve registreringen.
 +
# Få beskrevet farmasihistoriske gjenstander og hvordan de har vært brukt.
 +
# Få  beskrevet livet i apoteket og innen farmasi slik den enkelte husker det.
 +
# Få scannet gamle bilder og samlet dem.
 +
# Samle bilder av gjenstander tilknyttet prosjektet.
  
==Prosjektarbeid==
 
  
  
[[Kategori:Underprosjekter]]
+
{{Samlinger}}
 +
{{Navboks prosjekter}}
 +
[[Kategori:Prosjekt Apotekhistorie]]
 +
[[Kategori:Norske farmasihistoriske samlinger]]

Nåværende revisjon fra 27. feb. 2018 kl. 18:18

Forsiden   Oppgaver   Møter   Ressurser   Bilder   Bakgrunnsartiker   Annet
Svane.jpg Apotekhistorie