Farmasi

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Hygieabeger med slange fra Svaneapoteket i Lund

Farmasi (fra gresk φάρμακον (farmakon)= legemiddel) er læren om legemidler. Farmasi er den vitenskap og kunst å framstille preparater som er anvendelig som legemidler ut fra vegetabilske, animalske eller mineralske råstoffer, samt ut fra farmasøytiske medisinalvarer. Videre å dispensere legemidlene i bruksferdig form, samt distribuere dem.

Slik som farmasien praktiseres har den også en videre ramme da den innbefatter innsamling, identifisering, oppbevaring, kontroll og standardisering av legemidler, syntese av farmasøytiske kjemikalier og framstilling av biologiske produkter.

Yrke

Farmasi er også en betegnelse på yrket der de farmasøytiske kunnskapene, anvendes innen framstilling, utlevering og informasjon om legemidler.

Den kyndige utøvelse av farmasi er derfor betinget av kunnskaper i fysikk, kjemi, biologi, farmakognosi, botanikk, fysiologi og en rekke andre vitenskaper.

Disipliner

Farmasi som vitenskap omfatter: Farmakognosi, farmakologi, galenisk farmasi, legemiddelanalyse, legemiddelkjemi, mikrobiologi og samfunnsfarmasi.

Historie

Medisin og farmasi har samme bakgrunn. Det finnes referanser til apotek i det det gamle testamentet:

Sitat 23 Ta krydder av beste slag: 500 sekel fin myrra, halvparten så mye eller 250 sekel velluktende kanel, 250 sekel kalmus 24 og 500 sekel kassia, alt etter helligdommens vekt, og dessuten en hin olivenolje. 25 Av dette skal du lage en hellig salvingsolje, en kryddersalve, slik som salveblanderne gjør det. En hellig salvingsolje skal det være'. Sitat
2.mos. 30: 23-25

Det finnes Assyriske og Babylonske tekster som beskriver legemidler og tilberedningen av dem. I Kina finnes det inskripsjoner på skillpaddeskall som er mer enn 3000 år gamle.

Medisin og farmasi utviklet seg i perioden 500 f.Kr. til 500 e. Kr. i tre hovedområder: Middelhavsområdet, det sør østlige Asia og Kina.

Farmasøyt

Farmasøyter har tradisjonelt tilberedt og utlevert legemiddel på ordre fra leger. Oppgaver tilknyttet pasientbehandling, i tillegg til klinisk praksis, medisineringsovervåking og legemiddelopplysning, har nylig blitt inkludert i farmasiens fagfelt. Noen av disse oppgavene har i enkelte land blitt stadfestet med lov.

Symboler

De mest vanlige symbolene forbundet med farmasi er morter og pistil, ℞ (recipe (lat) = ta) bokstaven, hygieabegeret med slangen og det grønne korset og asklepiosstaven har også vært brukt.

Den greske mytologiske halvguden Asklepios og hans æskulapstav med bare én slange, symboliserer leger og medisin. Den nordamerikanske hærens Medical Corps tok i 1902 feilaktig i bruk merkurstaven som sitt kjennetegn, i stedet for æskulapstaven. Dette har ført til at merkurstaven er blitt tatt i bruk også av andre som et medisinsk symbol.

Se også

Eksterne lenker