Farmasøytisk kjemi

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Farmasøytisk kjemi eller Legemiddelkjemi omfatter de viktigste legemidlers og legemiddelgruppers kjemi: tredimensjonal konfigurasjon, syntese, metabolisme og stabilitet.

Sammenhengen mellom tredimensjonal struktur av legemiddelet og biologisk aktivitet er også et viktig moment. En skal ut fra stukturformel, kunne angi sannsynlig bruk og gi en vurdering av kjemisk stabilitet.

Faget er grunnlag for farmakologi og galenisk farmasi.