Farmakognosi

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Farlige planter.jpg

Farmakognosi (gresk: phármakon "legemiddel" + latin cognoscere "å kjenne, vite") er læren om de naturlige råstoffene som brukes til legemidler og hvordan legemidlene tilberedes. En tidligere definisjon er: Læren om medisinske planter og de tilhørende droger.

Naturlige råstoffer finnes i droger og medisinske urter Farmakognosien fokuserer på naturstoffernes oppbygning, egenskaper og medisinske- og farmasøytiske anvendelsesområder.

Studiområde

Det finnes omlag 250 000 høyere planter beskrevet i litteratur og det er antatt at minst like mange hittil ikke er beskrevet. Rundt 20 000 planter er undersøkt - mange av dem svært overfladisk. Ca 120 000 naturstoffer er beskrevet de fleste fra planter. Lavere planter og marine organismer er lite undersøkt. Det er størst sjanse for å finne aktive stoffer i folkemedisinsk anvendte planter som det forskes på innen etnofarmakologi.

I farmasøytiske preparater er ca 1/3 av virkestoffene rene eller modifiserte naturstoffer, eller stoffer som er laget for å ligne naturstoffer. Ca 700 forskjellige virkestoff (i ca 2200 registrerte legemidler) - herav ca 250 naturstoffbaserte

Naturstoffer som utgangspunkt for legemidler

Naturstoffene selv Semisyntetiske derivater av naturstoffer (eksempel: Acetylsalicylsyre) ”Lead compounds” : Prototyper med biologisk aktivitet / nye biologisk aktive strukturtyper (eksempel: Podofyllotoksin->etoposid)

Noen viktige veier til nye legemidler

Kjemisk syntese, ofte kombinatorisk eller basert på lead compounds

Bioteknologi, f.eks. av aminosyrebaserte substanser

Isolering av substanser fra naturen, primært etter etnofarmakologisk kunnskap

Emner

  • Naturens kjemiske potensial og de farmasøytiske interessante substansgruppene
  • Isolering og renseprinsipper for naturprodukter med farmasøytisk bruk
  • Forskningsprinsipper innen farmakognosi for å utvikle nye legemiddel (high-throughput screening, etnofarmakologi og kemosystematik)


Litteratur

  • Newman, Cragg & Snader (2000) The influence of natural products upon drug discovery. Natural Products Report 17: 215-234.


Eksterne lenker