Forskjell mellom versjoner av «Drammens museum»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Bragernes apotek)
(Bragernes apotek)
Linje 18: Linje 18:
 
Kort etter krigen ble det satt igang arbeid for å få reist et nytt apotekbygg.  
 
Kort etter krigen ble det satt igang arbeid for å få reist et nytt apotekbygg.  
  
{{sitat|De nye lokaler er innredet i et større 5 etages forretningsbygg som er oppført på samme tomt som den tidligere apotekgård med apoteker Werring som byggherre. Lokalene ventes åpnet for publikum den 20. mai......Den tidligere bygning på tomten, en 2 etasjes gård oppfØrt i 1868 , var forlengst blitt foreldet og ga ikke på noen måte en effektiv utnyttelse av den verdifulle tomten om beliggenheten burde tilsi. Gården og dermed lokalene, pnet heller ikke muli 'het for en tilfredsstillende ominnredning av apoteket. Stillet overfor denne situasjon be luttet apoteker Werring seg til å la gården rive og erstatte
+
{{sitat|De nye lokaler er innredet i et større 5 etages forretningsbygg som er oppført på samme tomt som den tidligere apotekgård med apoteker Werring som byggherre. Lokalene ventes åpnet for publikum den 20. mai......Den tidligere bygning på tomten, en 2 etasjes gård oppfØrt i 1868 , var forlengst blitt foreldet og ga ikke på noen måte en effektiv utnyttelse av den verdifulle tomten om beliggenheten burde tilsi. Gården og dermed lokalene, åpnet heller ikke mulighet for en tilfredsstillende ominnredning av apoteket. Stillet overfor denne situasjon besluttet apoteker Werring seg til å la gården rive og erstatte
a,· et moderne forretning bygg som, foruten apo- teket, kunne romme et anseelig areal for utleie. .\Iedvirkende årsak til at denne be lutning kunne treffes n r at apoteket hadde ikret seg interims- Jokaler i rive- og byggeperioden i en bygning til- hørende Dramm n BØr , beliggende mot Torvet.
+
av et moderne forretningbygg som, foruten apoteket, kunne romme et anseelig areal for utleie. Medvirkende årsak til at denne beslutning kunne treffes var at apoteket hadde sikret seg interimslokaler i rive- og byggeperioden i en bygning tilhørende Drammens Børs , beliggende mot Torvet.|Fra visitasjonsprotokoll 16.mai 1957}}
Øknad om byggetillatelse ble sendt rør te gang i 1947, men ble innvilget fØr t i augu r 1954. I november samme , r rømmet apoteket bygningen, og rivearbeider kunne begynn .
 
  
 
==Referanser==
 
==Referanser==

Revisjonen fra 25. jun. 2019 kl. 14:28

Bragernes apotek etter ombygging i 1920

Drammens museum har standkar og andre gjenstander fra Bragernes apotek i sine samlinger. Det finnes også et interiør fra 1800-tallet fra apoteket.

Bragernes apotek

Bragernes apotek
Bragernes apotek før ombygging i 1920
Arkantusmotiv fra Bragernes apotek

Bragernes apotek ble grunnlagt som apoteket Løven i 1686, muligens enda tidligere. Apoteket lå opprinnelig der Øvre Storgate 2 i dag ligger og brant ned i 1745, deretter ved Gamle Kirkeplass omtrent der Handelsstandens hus ligger i dag. [1]

Etter bybrannen i 1866 ble apoteket to år senere gjenoppbygget på amtmand Bloms eiendom på hjørnet av Nedre Storgate og Amtmand Bloms gate. Den første apoteker var Hans Spar (død 1698), deretter enken Anne Marie Storæus (til 1700), Geeet von der Lith (1700-38), Peter Johan Holst (død 1751), Christoffer Gram (død 1754), enken Dorothea Gram f. Stillesen (1754-62), Christen Stillesen (1762-93), Morten Stillesen (1793-1839), Christen Stillesen (1839-67). Sønnen Morten Stillesen solgte i 1874 apoteket til Carl Oscar Werring (1845-1920) som da var bestyrer ved Strømsø apotek, men beholdt Løven som symbol. [2]

Apoteket gikk i 1909 over til hans sønn, Waldemar Werring (1880-1943), og i 1943 til dennes sønn, Knut Waldemar Werring (1910-1973) som i 1957 bygget «Werring-gården» og tok de nye apoteklokalene i bruk. Etter Werrings død var Hans Bang (f. 1914) apoteker 1974-84. Deretter overtok Aslaug Gombos, hun overdro i 2001 apoteket til Apokjeden som i 2002 flyttet til nye lokaler i Emil Jensen-gården Bragernes Torv 12.[3]

Det bevarte interiør er fra 1868 da det ble bygget opp etter en brann i 1866. Opprinnelig hadde apoteket navnet Drammens apotek og hadde som symbol en løve. I 1974 kjøpte Carl Oscar Werring apoteket og døpte om til Bragernes apotek.

I 1920 ble apoteket ombygget og modernisert. Blant annet ble officinet og laboratoriet utvidet. Store deler av apotekets utstyr ble skiftet ut og dt gamle ble overlatt Drammens museum.

Kort etter krigen ble det satt igang arbeid for å få reist et nytt apotekbygg.

Sitat De nye lokaler er innredet i et større 5 etages forretningsbygg som er oppført på samme tomt som den tidligere apotekgård med apoteker Werring som byggherre. Lokalene ventes åpnet for publikum den 20. mai......Den tidligere bygning på tomten, en 2 etasjes gård oppfØrt i 1868 , var forlengst blitt foreldet og ga ikke på noen måte en effektiv utnyttelse av den verdifulle tomten om beliggenheten burde tilsi. Gården og dermed lokalene, åpnet heller ikke mulighet for en tilfredsstillende ominnredning av apoteket. Stillet overfor denne situasjon besluttet apoteker Werring seg til å la gården rive og erstatte

av et moderne forretningbygg som, foruten apoteket, kunne romme et anseelig areal for utleie. Medvirkende årsak til at denne beslutning kunne treffes var at apoteket hadde sikret seg interimslokaler i rive- og byggeperioden i en bygning tilhørende Drammens Børs , beliggende mot Torvet.

Sitat
Fra visitasjonsprotokoll 16.mai 1957

Referanser

Litteratur

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder trykk på lenken:
Drammens museum.