De vise menn

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
De Vise Menn for Herodes i Santa Maria Maggiore i Roma
Foto: Nina Aldin Thune
De tre Vise Menn fra S.Apollinare Nuovo, Ravenna
Foto: Nina Aldin Thune
De Hellige tre Konger fra Santa Maria i Trastevere
Foto: Nina Aldin Thune

De tre vise menn eller Hellig tre konger er den kristne tradisjonens tolkning av de østerlandske stjernetyderne i Matt. 2,1-12: 1. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen til Jerusalem 2. og spurte: Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham.

Antallet

Tross at tretallet ikke nevnes i Bibelen, har man antatt at de var tre, ettersom de overrakte tre gaver til Jesusbarnet: gull, røkelse og myrra. Tidlig oppstod en rik legendedannelse, og de fikk navnene Kaspar, Melchior og Balthasar. Deres påståtte relikvier forvares i Kölnerdomen. Deres besøk hos Jesusbarnet feires i den vestlige verden på trettende dags jul, 6. januar (epifania).

Besøket

De besøkende som kom for å finne Jesusbarnet kom først til Kong Herodes, men måtte reise videre til Betlehem før de fant barnet. Går vi tilbake til Matteusevangeliet forteller det videre om de vise menn som gikk inn i huset, fikk se barnet og falt på kne. Så åpnet de sine skrin og bar frem gavene gull, røkelse og myrra. Gavene har blitt tolket ut fra Jesus senere liv. Gull fordi han var Konge, Røkelse viste til hans prestegjerning og Myrra til lidelse og død.

Fremstillinger i kunsten

I S. Apollinare Novo i Ravenna er mennene i spissen for rekken av kvinnelige helgener på vei for å gi Jesusbarnet gaver. Mennene er i østlige drakter med fint mønster og edelstener. På hodet har de disse merkelige luene,Frygriske luer. Dette var hodeplagg til menn, i oldtiden brukt av frygerne i Lilleasia, overtatt av grekerne og introdusert i Europa. Frygiske luer ble lagd av mykt stoff, var kjegleformet med ørefliker og foroverbøyd topp I kunsten er de brukt som en type hodeplagg brukt av folk fra orienten. De ble under den franske revolusjon pyntet med trefarget kokade og gikk under navn av jakobinerlue, frihetslue eller den røde lue. Bildet i Ravenne er blitt restaurert på 1800-tallet. Det var lenge vanlig å fremstille de vise menn med disse luene. Vi ser det ikke så tydelig på en av de eldste fremstillingene fra Priscillakatakomben i Roma fra 100 eller 200-tallet. Men i senere sarkofager er de fremstilt med disse luene som f.eks Treenighets-sarkofagen i Lateran-museet i Vatikanet fra ca. 315.

Vismenn og konger

I engelske tekster er de vise menn omtalt som Magi. En oversettelse av dette kan være magiker eller filosof som har studert astrologi og som en trodde hadde okkulte krefter. Denne tittelen ble gitt til zoroastiprester. De hadde flere betydelige spesialiteter som å lege syke og forklare fysiske fenomen. De var kjent for å praktisere astrologi og fortelle om fremtiden. Astronomer hevder at disse frygriske luene som vismennene har på seg ble brukt av astrologer som drev med stjernetyding. Vismennene er fremstilt med de samme luene i mosaikkene på korbuen i Santa Maria Maggiore i Roma. På den ene siden vises besøket hos Herodes og på den andre siden bærer de frem sine gaver til Jesusbarnet. Men ofte er de fremstilt som konger. En av grunnene kan være den gyldne legende som forteller om konger som kom til Jerusalem og som også gir dem navn, Kaspar, Melkior og Baltasar. Derfor er de som oftest framstilt som konger etter 1200-tallet som i Santa Maria i Trastevere i Roma.

Litteratur

Eksterne lenker