Forskjell mellom versjoner av «Apotekvesenet»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 10: Linje 10:
  
 
Apotekansatte er den type helsepersonell som de fleste er hyppigst i kontakt med!
 
Apotekansatte er den type helsepersonell som de fleste er hyppigst i kontakt med!
 +
 +
==Historie==
 +
På 1600-tallet inngikk kongen kontrakt med den enkelte apoteker. Apotekene var strengt regulert og apotekeren respektert. I samfunnet rådet en tanke om at en velstående apoteker var en slags garanti for at innbyggerne fikk tilgang på gode legemidler. Frem til midten av forrige århundre foregikk det meste av legemiddelproduksjonen på det enkelte apotek. Det ble trillet piller, presset tabletter og fremstilt kremer og salver. Over salgsdisken ble det ekspedert, på bakrommene produsert.
  
 
Apotekvesenets organisering har vært gjenstand for omfattende diskusjoner. Viktige målsetninger for myndighetene har vært et mest mulig kostnadseffektivt distribusjonssystem for legemidler samt å begrense de stadig økende legemiddelutgiftene. En praktisk konsekvens av dette var at landets apoteklovgivning ble ganske radikalt endret fra 2001.
 
Apotekvesenets organisering har vært gjenstand for omfattende diskusjoner. Viktige målsetninger for myndighetene har vært et mest mulig kostnadseffektivt distribusjonssystem for legemidler samt å begrense de stadig økende legemiddelutgiftene. En praktisk konsekvens av dette var at landets apoteklovgivning ble ganske radikalt endret fra 2001.
  
I 2001 kom ny apoteklov. Over natten gikk apotekene fra å være eid av farmasøyter til å kunne bli eid av nesten hvem som helst. Der man før måtte søke om bevilling for å åpne et nytt apotek, ble det fritt fram å etablere flere. På kort tid var apotekene eid av kjeder som igjen er kontrollert av internasjonal legemiddelindustri.
+
I 2001 kom ny apoteklov. Over natten gikk apotekene fra å være eid av farmasøyter til å kunne bli eid av nesten hvem som helst. Der man før måtte søke om bevilling for å åpne et nytt apotek, ble det fritt fram å etablere flere. På kort tid var apotekene eid av kjeder som igjen er kontrollert av internasjonal legemiddelindustri. Kjedene som raskt dukket opp, ble et nytt nivå og et mellomledd mellom apotekene og myndighetene. For kundene har loven og omleggingene den førte til, gjort apotekene mer tilgjengelige. Det er blitt mange flere apotek, de er åpne lenger, ekspederingen går raskere og det er større grad av selvbetjening.  
  
  

Revisjonen fra 30. sep. 2021 kl. 11:16

Apotekvesenet er et begrep brukt om apotekdriftens organisasjon og funksjoner. Begrepet er satt sammen av apotek og vesen i betydning fellesbetegnelse for alt det som hører til, har sammenheng med yrke, etat, institusjon, arbeid e.l.

Apotekene skal sikre forsvarlig utlevering av legemidler og bidra til riktig legemiddelbruk. 4 kjerneområder:

  • Resepter og rekvisisjoner
  • Egenomsorg
  • Rasjonell legemiddelforskrivning og bruk
  • Helsefremmende virksomhet

Apotekansatte er den type helsepersonell som de fleste er hyppigst i kontakt med!

Historie

På 1600-tallet inngikk kongen kontrakt med den enkelte apoteker. Apotekene var strengt regulert og apotekeren respektert. I samfunnet rådet en tanke om at en velstående apoteker var en slags garanti for at innbyggerne fikk tilgang på gode legemidler. Frem til midten av forrige århundre foregikk det meste av legemiddelproduksjonen på det enkelte apotek. Det ble trillet piller, presset tabletter og fremstilt kremer og salver. Over salgsdisken ble det ekspedert, på bakrommene produsert.

Apotekvesenets organisering har vært gjenstand for omfattende diskusjoner. Viktige målsetninger for myndighetene har vært et mest mulig kostnadseffektivt distribusjonssystem for legemidler samt å begrense de stadig økende legemiddelutgiftene. En praktisk konsekvens av dette var at landets apoteklovgivning ble ganske radikalt endret fra 2001.

I 2001 kom ny apoteklov. Over natten gikk apotekene fra å være eid av farmasøyter til å kunne bli eid av nesten hvem som helst. Der man før måtte søke om bevilling for å åpne et nytt apotek, ble det fritt fram å etablere flere. På kort tid var apotekene eid av kjeder som igjen er kontrollert av internasjonal legemiddelindustri. Kjedene som raskt dukket opp, ble et nytt nivå og et mellomledd mellom apotekene og myndighetene. For kundene har loven og omleggingene den førte til, gjort apotekene mer tilgjengelige. Det er blitt mange flere apotek, de er åpne lenger, ekspederingen går raskere og det er større grad av selvbetjening.