Allegori

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Sandro Botticellis maleri Prima vera er en allegorisk fremstilling. Uffici galleriet, Firenze
Eugéne Delacroix:Friheten leder folket 28. juli 1830

Allegori, fra gresk allegorein, er en billedlig fremstilling av en abstrakt egenskap eller av en idé. Til dette bruker en fastlagte symboler eller referanser fra kjente tema som f. eks. bibelens fortellinger, gresk-romersk mytologi, folkeeventyr eller kjente begivenheter og folkekjære fortellinger.

Eksempl på billed-allegori er når kjente personer, maktpersoner eller kulturpersonligheter blir avbildet og satt inn i scener med referanser fra gresk-romerske mytologi, i rolle som f. eks. gud eller gudinne, for å symbolisere dyder som, tapperhet, offervilje, troskap, lærdom eller visdom osv. - alt etter billedfremstillingens innhold. Tilsvarende kunne referanser fra motiver i bibelen vise egenskaper som var verdifulle og beundringsverdige fra et religiøst synspunkt.

Botticellis maleri Venus fødsel er en allegorisk fremstilling som bygger på den greske myten om at havet ble gjort fruktbart ved at genitaliene til guden Uranus ble kuttet av og kastet i havet. Derved kunne Venus, kjærlighetens gudinne fødes av havets skum. I dets samtid ble billedet tolket som at skjønnheten ble født inn i menneskenes sinn gjennom en gudommelig befruktning av den fysiske verden.

I sitt maleri Friheten leder folket har Eugene Delacroix skapt en allegori over julirevolusjonen i Paris i 1830. Her er friheten fremstilt som en statelig kvinne med klassiske trekk som stormer frem med revolusjonsfanen høyt hevet. I dette tilfelle er det et abstrakt begrep, ideen, som er blitt allegorisk personifisert.

En allegori er derfor tale, skrift eller billedfremstillinger som ikke skal tolkes bokstavelig, men symbolsk. Den kan gjennom idealisering og forherligelse i mange tilfelle være beslektet med propaganda.

Allegorien kan ses som en kjede av symboler som tilsammen danner en liten fortelling. Selve allegorien er symboliserende. Dyrefabler er et eksempel på allegoriske fortellinger. Eksempler på allegorier fra middelalderen er Narrenes skip og Dødsdansen. Allegorier inneholder nesten alltid en eller annen form for moral eller oppbyggelse.

I billedkunsten finner en utenom maleriet ofte allegoriske fremstillinger i takmaleri.

Litteratur

  • Fred S. Kleiner og Christin J. Mamya: Gardener's Art Through the Ages. A Concise History, Thomson Wadsworth. ISBN 0-534-63647-0
  • E. H. Gombrich: Verdenskunsten. Aschehoug Forlag 1992. ISBN 82-03-16372-6.
  • Ingvild Pharo og Egil Sagstad: Det skapende menneske. Kunst- og kulturhistorie 2. Gyldendal Norsk Forlag AS 2001. ISBN 82-05-28513-6

Eksterne lenker