Inhalasjonspulver

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Inhalasjonspulver inneholder doserte legemidler beregnet til applikasjon på de nedre luftveienes slimhinner. De består av pulver som er beregnet til forstøving ved hjelp av et egnet aggregat.

Det finnes tre typer pulverinhalatorer på markedet i dag: turbuhaler, diskhaler og diskus. Felles for disse tre typene er at virkestoffet foreligger som pulver enten i ren form eller blandet med hjelpestoff (laktose eller glukose).

Turbuhaler

Turbuhaler er et lukket system til engangsbruk. Den inneholder som regel 200 doser. Ny dose frigjøres ved at man vrir på inhalatoren, først fram til man hører et klikk, og så tilbake.

Diskhaler

Diskhaler er et system der man må legge i doseskiver med fire til åtte doser. Ny dose klargjøres ved at man perforerer doseskiven for hver inhalasjon.

Diskus

Diskus er et lukket system til engangsbruk som vanligvis inneholder 60 doser. Ny dose frigjøres ved at man trykker på en hendel.